Duurzaam het nieuwe normaal

De tijd dat duurzaamheid binnen bedrijven iets uitzonderlijks was, ligt gelukkig ver achter ons. Dat is ook niet verwonderlijk, want verduurzaming van de bedrijfsprocessen loont. Bovendien vragen klanten en de samenleving er steeds meer om. Daarmee is duurzaamheid niet meer weg te denken: er ontwikkelt zich een miljardenbedrijfstak en de groei daarvan is inmiddels sterker dan die van bijvoorbeeld de ICT-sector.

Dichter bij huis

Met het recent afgesloten Klimaatakkoord komt verduurzaming steeds dichter bij huis. Onderwerpen zoals CO2- reductiemaatregelen in de industrie en geleidelijke uitfasering van aardgas voor verwarming worden concreet. Daarvoor wordt nieuwe landelijke wetgeving voorbereid, en binnen het gemeentelijk beleid worden de inspanningen verder opgevoerd.

Voor de gemeente Gouda is de energietransitie een belangrijke prioriteit. Er worden plannen voorbereid: hoe kunnen woonwijken en bedrijventerreinen op termijn van duurzame warmte worden voorzien? DPG is nauw betrokken bij deze voorbereidingen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de regionale energiestrategie (RES Midden-Holland) die het komende jaar moet worden afgeleverd. Daarin worden de contouren bepaald van de toekomstige energie(opwekkings)voorziening in de hele regio Midden-Holland. Allemaal zaken die voor de langere termijn ook voor bedrijven en ondernemers van groot belang zijn!

Er valt nog veel te winnen

Maar ook nu gebeurt er al het nodige in de praktijk. In Gouda zijn er steeds meer bedrijven die zich actief met verduurzaming bezighouden. Denk aan het succesvolle initiatief van de bedrijvencoöperatie Goudse Panelen en de gestage groei van zonne-energiesystemen op bedrijfsdaken. Maar er valt nog veel te winnen. Er zijn nog steeds bedrijven die nog niet voldoen aan de ‘omgekeerde bewijslast’ en waarschijnlijk kansen laten liggen voor zeer rendabele maatregelen op het gebied van energiebesparing. Kijk nog eens terug naar de informatiebijeenkomst die DPG eerder dit jaar heeft georganiseerd en check of een energiescan u over de drempel kan helpen. Voor bedrijven die zonne-energie overwegen bestaat de mogelijk voor een locatieonderzoek. Kortom: de energietransitie is feitelijk begonnen. Zorg dat u tijdig het belang herkent en sluit u aan bij de groeiende groep bedrijven die hiermee bezig zijn.

Komt u naar de bijeenkomst?

Verduurzaming is natuurlijk meer dan energietransitie. Ook circulaire bedrijfsvoering valt daaronder. Dat thema zal uitvoerig onder de aandacht komen tijdens de DPG-najaarsbijeenkomst op 21 november, waar voormalig minister Jacqueline Cramer, vanuit haar rol als duurzaamheidambassadeur van de Economic Board Amsterdam haar ervaringen met circulaire economie zal delen en we een kijkje achter de circulaire schermen van Cyclus zullen nemen. We zien u dan graag, want duurzaamheid wordt het nieuwe normaal en daar wilt u natuurlijk meer van weten!

Teun Bokhoven, voorzitter DPG