In vogelvlucht

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsvorming, en gaat behalve om noodzaak ook over nieuwe kansen. Om ondernemers in Gouda en de regio te ondersteunen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen, is in 2015 Stichting Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) opgericht. In DPG worden de belangen van de aangesloten ondernemingen gebundeld, en projecten opgezet om Gouda en Gouds ondernemerschap te verduurzamen.

Concrete collectieve initiatieven

Inmiddels telt het platform vele grote en kleinere deelnemers. Samen met de gemeente en andere partners heeft DPG uiteenlopende duurzaamheidsinitiatieven gerealiseerd. Denk aan collectieve afvalinzameling, haalbaarheidsonderzoeken op bedrijventerreinen en het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland.

DPG speelt dan ook een grote rol bij de uitvoering van gemeentelijk beleid op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, arbeidsmarktontwikkeling, mobiliteit en andere belangrijke thema’s. Daarvoor werken we nauw samen met Gouda Onderneemt! en wisselen we actief kennis uit met vergelijkbare platformen in Midden-Holland. Op regionaal niveau vertegenwoordigt DPG, mede namens de zusterorganisaties in de regio, het duurzame bedrijfsleven binnen de stuurgroep en projectgroepen van de Regionale Energie Strategie (RES).