In vogelvlucht

Duurzaamheid en economie gaan steeds meer samen. Duurzaamheid begint een integraal onderdeel te vormen van de bedrijfsvorming, en gaat behalve om noodzaak ook over nieuwe kansen. Om ondernemers in Gouda en de regio vooral te ondersteunen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen, is in 2015 Stichting Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) opgericht. In DPG werden de belangen van de aangesloten ondernemingen gebundeld, en projecten opgezet om Gouda en Gouds ondernemerschap te verduurzamen.

Concrete collectieve initiatieven

Inmiddels telt het platform meer dan 30 grote en kleinere deelnemers. Samen met de gemeente en andere partners hebben we al uiteenlopende collectieve duurzaamheidsinitiatieven gerealiseerd. Denk aan collectieve PV-systemen en collectieve afvalinzameling.

DPG speelt nu een grote rol bij de uitvoering van gemeentelijk beleid op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, arbeidsmarktontwikkeling en andere belangrijke thema’s. Daarvoor werken we nauw samen met Gouda Onderneemt! en wisselen we actief kennis uit met vergelijkbare platformen in Midden-Holland. Op regionaal niveau vertegenwoordigt DPG, mede namens de zusterorganisaties in de regio, het duurzame bedrijfsleven binnen de stuurgroep en projectgroepen van de Regionale Energie Strategie (RES).