Energiescan door de ODMH

“De ODMH moet handhaven. Maar liever willen we ondersteunen. De ODMH wil u uitleg geven over de EML [lijst met erkende maatregelen – red.] die voor úw onderneming geldt, en uw vragen beantwoorden over de Informatieplicht. Bovendien kunt u een gratis energiescan bij ons aanvragen.” Het waren de woorden van André Mutter, directeur van de ODMH, tijdens het minisymposium ‘De omgekeerde bewijslast’ op 28 maart jl. Er kwamen veel positieve reacties op dat aanbod. Maar hoe ziet zo’n scan er eigenlijk uit? We keken mee tijdens het bezoek van Gerwin Boerboom, adviseur energiebesparing ODMH, afdeling Bedrijven, aan Stichting Bevordering Beroepsopleidingen (SBB) Gouda aan de Winterdijk.

De scan in het kort
In het kort: eerst krijgt u een ‒ heel verhelderende(!) ‒ uitleg over de achtergronden en het doel van de Informatieplicht, en de rol van de ODMH daarin. Vervolgens stelt de adviseur u algemene vragen over het pand en het gebruik ervan. Daarna checkt hij met u de EML die geldt voor uw sector. Welke maatregelen heeft u al getroffen, en welke niet? Tot slot loopt de adviseur met u het pand door om een en ander op te nemen en foto’s te maken. “We vullen ter plekke al zoveel mogelijk in. Wat we niet 1, 2, 3 weten, zoeken we uit. Uiteindelijk krijgt het bedrijf een rapport dat vrijwel een op een kan worden ingevoerd in het eLoket van de RVO [Rijksdienst voor Ondernemend Nederland -red.]”, vertelt Gerwin.

Algemene gegevens over het pand
Wijnand Scholtens, directeur van SBB Gouda, heeft het eHerkenningsmiddel dat daarvoor nodig is al aangevraagd. SBB is een particuliere instelling met een lange en boeiende geschiedenis. Anno 2019 kent ze twee takken: een lasopleiding en een keramiekopleiding. Zo’n 9 jaar geleden verhuisde het instituut van de Ambachtsschool op de Graaf Florisweg naar een oude basisschool op de Winterdijk.

En daarmee komen we bij het eerste deel van de energiescan: de gegevens over het pand en het gebruik ervan. Wat is het bouwjaar? Is het nog gerenoveerd of heeft het een aanbouw? Een vraag die zeker voor SBB relevant is, want het schoolgebouw stamt uit 1950-1953. De aanbouw dateert uit de jaren zestig. Gerwin gaat het hele rijtje af: radiotoren, oppervlak, zonnepanelen, muren (geïsoleerd? spouw?), glas (enkel, dubbel of hr), slimme meter, buitenverlichting, ketels, ventilatie …

EML voor de specifieke sector
Zonnepanelen heeft SBB Gouda overigens niet, maar: “Het dak gaat nog zo’n twee jaar mee. Dan wordt het vervangen en geïsoleerd, en plaatsen we er meteen zonnepanelen op.” En dat is conform het advies. Niet alle maatregelen hoeven namelijk direct te worden genomen, u kunt ook wachten tot er een ‘natuurlijk moment’ komt. Dát is het moment om door te pakken. Wel heeft SBB de nodige andere maatregelen ingevoerd. Zo is vrijwel alle verlichting al vervangen door ledverlichting.

Alle maatregelen die op de EML voor scholen staan, neemt Gerwin een voor een door. Van toepassing of niet? Genomen of niet?

Opname en foto’s
Tot slot lopen we een ronde door de school. Ook nu weer tekent Gerwin op, en op verschillende plekken maakt hij foto’s. Van het glas, de verlichting. Tussendoor doet hij nog wat suggesties, en geeft hij nuttige informatie. Wijnand lacht: “Dat is precies de reden waarom ik me heb aangemeld. Je wordt er niet dommer van!”

Inmiddels heeft SBB Gouda het rapport ontvangen en de gegevens doorgestuurd via het eLoket.