Servicepunt

Medio oktober 2022 is het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland (SEB MH) opgericht; een initiatief van de duurzaamheidsplatformen van het bedrijfsleven, samen met de energiecoöperaties in Midden-Holland. Het Servicepunt helpt bedrijven in Midden-Holland om slimme maatregelen toe te passen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

Hand-en-spandiensten

Het team van drie consulenten helpt ondernemers met hand-en-spandiensten. Dat kan gaan om energiebesparing maar ook om PV-panelen op het dak. SEB-MH is echter geen consultant; de hulp die wordt geboden aan bedrijven en instellingen is gratis. De consulenten helpen en begeleiden de bedrijven gedurende de hele doorlooptijd, naar gelang de behoefte van de ondernemer. En dat kan – van voorbereiding tot uitvoering – wel een paar maanden zijn, zo is gebleken.

Nog geen jaar later zijn al zo’n 65 bedrijven verder geholpen met energiebesparing en duurzame energie-opwekking. Daarvoor zijn er plannen gemaakt of in uitvoering voor bijna 6000 zonnepanelen; een substantiële hoeveelheid! De komende tijd zal de behoefte aan meer zonne-energieopwekking op bedrijfsgebouwen nog sterk toenemen. De overheid zet daar stevig op in. Denk daarbij ook aan zonnepanelen op parkeerterreinen als eventuele aantrekkelijke extra optie. Het ministerie van EZK heeft op 6 juli hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.