Energietransitie

In 10 jaar tijd onze CO2-uitstoot terugbrengen met 55%: dat is de opgave waar we in Nederland met elkaar voor staan. Een stevige ambitie, die is vastgelegd in de Klimaatwet en op hoofdlijnen is uitgewerkt in het Klimaatakkoord van 2019. Hoe gaan we dat bereiken en wat wordt daarvoor in werking gezet?

Ontwikkelingen in regio Midden-Holland

Vanuit 30 regio’s in Nederland, alle gemeenten en de verschillende duurzaamheidsplatformen van het bedrijfsleven wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van deze omvangrijke energietransitie. Ook in de regio Midden-Holland, met de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Er zijn acties ingezet die zich richten op:

  • het terugdringen van het energieverbruik
  • het decentraal opwekken van energie, vooral elektriciteit (zon en wind)
  • het uitfaseren van het gebruik van aardgas

Wat betekent de energietransitie voor ú, als ondernemer?

Het duurt nog jaren vóór bedrijven niet meer verwarmd worden met aardgas, en terreinen vol windmolens herrijzen. Moeten ondernemers dan nu al energiebesparing en duurzame opwek op de agenda zetten? Het antwoord is een volmondig ja. Want de plannen worden nú geschreven. Hoe kunnen de belangen van ondernemers behartigd worden? Wat moeten bedrijven nu al doen ‒ en wat kan later?

Initiërend en verbindend

DPG heeft bij de transitie een initiërende en verbindende rol. Tussen bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijven en stakeholders. Ons streven is de energietransitie binnen en door bedrijven te versnellen, en tegelijk het bewustzijn van nut en noodzaak (inclusief de wettelijke verplichtingen) te vergroten.

Samen met de andere duurzaamheidsplatformen van Midden-Holland behartigt DPG de belangen van ondernemers in de Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES MH).