Het nieuwe landelijke Klimaatakkoord maakt het wel duidelijk: we staan voor een grootschalige gezamenlijke uitdaging. Want er zijn pittige doelstellingen geformuleerd op het gebied van energiebesparing, duurzame opwek en het terugdringen van CO2-uitstoot. De energietransitie vraagt om een publiek-private inzet van capaciteit, tijd en (financiële) middelen. Die transitie is complex, maar biedt tegelijk veel nieuwe kansen en mogelijkheden voor het bedrijfsleven.

Initiërend en verbindend

DPG heeft bij de transitie een initiërende en verbindende rol. Tussen bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijven en stakeholders. Ons streven is de energietransitie binnen en door bedrijven te versnellen, en tegelijk het bewustzijn van nut en noodzaak (inclusief de wettelijke verplichtingen) te vergroten.

Samen met de andere duurzaamheidsplatformen van Midden-Holland behartigt DPG de belangen van ondernemers in de energietransitie.