Energietransitie

Tot 2030 onze CO2-uitstoot terugbrengen met 55, liefst 60%: dat is de opgave waar we in Nederland met elkaar voor staan. Een stevige ambitie, die is vastgelegd in de Klimaatwet, en is uitgewerkt in het Klimaatakkoord van 2019 en het regeringsbeleid van de afgelopen jaren. Hoe gaan we dat bereiken en wat wordt daarvoor in werking gezet?

Ontwikkelingen in regio Midden-Holland

Vanuit 30 regio’s in Nederland, alle gemeenten en de verschillende duurzaamheidsplatformen van het bedrijfsleven wordt hard gewerkt aan deze omvangrijke energietransitie. Ook in de regio Midden-Holland, met de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Er zijn acties ingezet die zich richten op:

  • het terugdringen van het energieverbruik, zowel bij woningen als bedrijven
  • het decentraal opwekken van energie, vooral elektriciteit (zon en wind)
  • het uitfaseren van het gebruik van aardgas en inzetten van nieuwe duurzame bronnen voor warmte en koude zoals aquathermie

Wat betekent de energietransitie voor u als ondernemer?

Energietransitie is een proces van jaren. Maar het staat inmiddels vast dat we voor verwarming in afzienbare tijd geen aardgas meer zullen gebruiken. Op die ontwikkeling anticiperen is verstandig ondernemerschap. Als u toe bent aan een nieuwe verwarmingsinstallatie of als er kansen zijn om meer energie te besparen, moeten duurzame opties zeker worden meegenomen! Ook zelf energie opwekken, bijvoorbeeld door PV-panelen, is vaak een economisch verstandige keuze.

Om ondernemers te ondersteunen heeft DPG samen met collega’s in de regio het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland opgericht. Daar worden ondernemingen in Midden-Holland kosteloos bijgestaan bij hun energietransitieplannen.

Initiërend en verbindend

DPG heeft bij de transitie een initiërende en verbindende rol. Tussen bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijven en stakeholders. Ons streven is de energietransitie binnen en door bedrijven te versnellen, en tegelijk het bewustzijn van nut en noodzaak, inclusief het anticiperen op strenger wordende wettelijke verplichtingen, te vergroten.

Samen met de andere duurzaamheidsplatformen van Midden-Holland behartigt DPG de belangen van ondernemers in de Stuurgroep en werkgroepen van de  Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES MH).