Voor ondernemers met duurzame ambities

Samen versnellen we onze duurzaamheidskansen; dat is het uitgangspunt van Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG). Een platform voor bedrijven die duurzaamheid in hun DNA hebben, maar ook voor al die andere bedrijven, organisaties en instellingen die de ontwikkelingen willen volgen of duurzamer willen werken. Met elkaar leveren we een actieve bijdrage aan het verduurzamen van Gouda en de regio, in tal van korte- en langetermijnprojecten. Projecten die individueel moeilijk te realiseren zijn, maar in een collectief kader vaak wél haalbaar blijken. De belangrijkste thema’s daarbij zijn energietransitie, circulaire economie en onderwijs & arbeidsmarkt. Het doel: een hoger milieu- én financieel rendement, en ‘duurzaam denken en doen’ een structureel onderdeel maken van de bedrijfsvoering.

Thema’s

De focus van DPG ligt op drie thema’s: energietransitie, circulaire economie en onderwijs en arbeidsmarkt. Betrokkenheid en gezamenlijkheid zijn de sleutelwoorden.

Deelnemers

Onze deelnemers zijn ondernemingen en organisaties die zich actief willen inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering of duurzaamheid zien als een economische kans.

Trendmonitor

Hoeveel aardgas zijn de bedrijventerreinen in Gouda over de jaren heen minder gaan gebruiken? Hoe neemt de elektriciteitsvraag toe? En (hoe) wordt die energie steeds meer zelf duurzaam opgewekt?

Actueel

Deelnemende bedrijven