Haalbaarheidsstudies

DPG initieert haalbaarheidsstudies op bedrijventerreinen om te onderzoeken hoe die aardgasloos kunnen worden. Anno 2023 lopen er twee studies: op Gouwespoor en in het scholen- en gezondheidscluster Driestar educatief, Yuverta en Groene Hart Ziekenhuis.

Het doel is na te gaan welke methode voor bedrijven het meest interessant is om komende tijd van het aardgas af te gaan. In de studie wordt onder meer gekeken naar de business case,  de alternatieven voor aardgas en de manier waarop die eventueel in collectiviteit kunnen worden gerealiseerd.

Als de studies interessant genoeg zijn om aan deel te nemen, kan verder gewerkt worden aan de uitvoering ervan. Dat past ook in het landelijke beleid en het gemeentelijke beleid om Gouda in 20240 van het aardgas af te hebben. Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking daarvan, omdat er een combinatie gemaakt kan worden met oplossingen voor woonwijken.