Samenwerking

De komende jaren spelen grote thema’s in de maatschappij ‒ en dus ook bij ondernemingen en organisaties. De energietransitie, en het vervangen van aardgas door andere energiebronnen. De ontwikkeling naar een circulaire economie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de eisen die de samenleving aan het bedrijfsleven stelt op dat gebied. En de veranderingen in het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het zijn allemaal ontwikkelingen die vragen om een innovatieve aanpak, en om nieuwe vormen van samenwerking. We hebben die samenwerking met: