Thema’s

Drie onderwerpen krijgen bijzondere aandacht binnen DPG:

Energietransitie: Met elkaar staan we voor een grote maatschappelijke opgave de komende jaren. DPG wil ondernemers informeren over het nut en de noodzaak van de energietransitie (inclusief de wettelijke verplichtingen) en helpen de transitie binnen en door Goudse bedrijven te versnellen.
Meer lezen over dit thema

Circulaire economie: Voor een circulaire economie moet het roer om ‒ maar wel binnen de context van de huidige realiteit! DPG vormt de verbindende schakel tussen al die bedrijven die zich verder willen ontwikkelen richting circulariteit en verduurzaming, en de kennispartners die daarbij kunnen helpen.
Meer lezen over dit thema

Onderwijs en arbeidsmarkt: De ontwikkeling naar een meer duurzame en circulaire samenleving vraagt van bedrijven nieuwe competenties. Maar de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn daar nog maar beperkt op ingesteld. Daarom focussen we op aansluiting met het onderwijs ‒ samen met de ondernemers.
Meer lezen over dit thema

Betrokkenheid en gezamenlijkheid zijn de sleutelwoorden!