Drie onderwerpen krijgen bijzondere aandacht binnen DPG:

  1. Energietransitie

Met elkaar staan we voor een grote maatschappelijke opgave de komende jaren. DPG wil ondernemers informeren over het nut en de noodzaak van de energietransitie (inclusief de wettelijke verplichtingen) en helpen de transitie binnen en door Goudse bedrijven te versnellen.

  1. Hernieuwbare grondstoffen

Voor een circulaire economie moet het roer om ‒ maar wel binnen de context van de huidige realiteit! DPG vormt de verbindende schakel tussen al die bedrijven die zich verder willen ontwikkelen richting circulariteit en verduurzaming, en de kennispartners die daarbij kunnen helpen.

  1. Onderwijs en Arbeidsmarkt

De ontwikkeling naar een meer duurzame en circulaire samenleving vraagt van bedrijven nieuwe competenties. Maar de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn daar nog maar beperkt op ingesteld. Daarom focussen we op aansluiting met het onderwijs ‒ samen met de ondernemers.

Betrokkenheid en gezamenlijkheid zijn de sleutelwoorden.