Regionale Energie Strategie

Nederland is opgedeeld in dertig regio’s die elk een eigen energiestrategie (RES) opstellen. Daarin wordt beschreven hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken, en hoe. En waar we windmolens of velden met zonnepanelen willen neerzetten. 

Onze regio (Midden-Holland) bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

816 voetbalvelden

Het plan van RES Midden-Holland is nog niet klaar. Wel is begin oktober 2020 een eerste concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. In dat concept staat dat we in onze regio 0,435 terawattuur aan duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Daarvoor zijn 67 windmolens nodig. Of 544 hectare aan zonnepanelen (816 voetbalvelden).

Bekijk het filmpje