Regionale Energie Strategie

Nederland is opgedeeld in dertig regio’s die elk een eigen energiestrategie (RES) opstellen. Daarin wordt beschreven hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken, en hoe. En waar we windmolens of velden met zonnepanelen willen neerzetten.

Onze regio (Midden-Holland) bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

816 voetbalvelden

Het plan van RES 1.0 van Midden-Holland is in 2021 opgeleverd. In dat concept staat dat we in onze regio 0,435 terawattuur aan duurzame elektriciteit zullen opwekken in 2030. In Midden-Holland is daarbij vooral uitgegaan van zonnepanelen, en dan met name op bedrijfsdaken, langs de infrastructuur en op parkeerplaatsen en zonnevelden. In totaal vraagt dat om 544 hectare aan zonnepanelen (816 voetbalvelden).

Bekijk het filmpje