Label C

Sinds januari 2023 moet elk kantoorgebouw in Nederland minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Dat staat in het Bouwbesluit 2012. De eigenaar van het kantoorpand is verantwoordelijk, niet de huurder. Wel kan de huurder de eigenaar wijzen op de verplichting en hem aansporen om maatregelen te nemen.

Uit onderzoek blijkt echter dat driekwart van de kantoren nog geen label hebben aangevraagd, terwijl ze mogelijk wél voldoen aan de label C-eis. Gouda telt (op basis van data van onder andere RVO, het kadaster en het BAG) nog 34 kantoorgebouwen zonder (geldig) label en 10 gebouwen met een energielabel D/E/F/G die moeten voldoen aan de energielabel C-verplichting. De ODMH stuurt deze bedrijven een voorwaarschuwing en belt ze nu na om ze te adviseren. Geen voorwaarschuwing of telefoontje ontvangen? Neem dan contact op met de ODMH via energie@odmh.nl of 088 – 54 50 000.

Op de website van RVO leest u meer over de regels (en uitzonderingen) omtrent Label C.