Energiekaravaan

In alle projecten van DPG staat lokale inzet en expertise centraal. Zo ook bij de Energiekaravaan; een initiatief van DPG samen met gemeente Gouda en Energiecoöperatie Gouda.

Niet alleen bedrijven verduurzamen, ook woningen worden verduurzaamd in Gouda. De Energiekaravaan gaat door de stad om Gouda van buurt tot buurt te verduurzamen.  Steeds worden er 100-200 vergelijkbare koopwoningen aangepakt, van isolatie tot zonnepanelen. Kwaliteit, duidelijke garanties, minimale overlast en lagere kosten zijn daarbij belangrijk, met één aanspreekpunt voor uitvoering, subsidies en financiering. DPG streeft ernaar zoveel mogelijk Goudse bedrijven een rol te geven in die verduurzamingsopgave, en helpt lokale bedrijven hun krachten te bundelen voor de uitvoering ervan.

Dit programma start in het najaar van 2023. Het is de bedoeling dat het de komende jaren zal leiden tot verduurzaming van honderden woningen, uitgevoerd door Goudse ondernemingen!