Lopende projecten

 

Sinds 2015 heeft DPG diverse collectieve projecten geïnitieerd, uitgewerkt en gefaciliteerd. Zo hebben we met partner TNO de contouren uitgezet voor een energyservice company voor een Gouds bedrijventerrein, met als doel het terrein aardgasloos te maken. Inmiddels worden samen met de ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen plannen uitgewerkt om Goudse bedrijven terreinen aardgasloos en duurzamer te maken. Het was ook DPG die heeft voorgesteld bij de uitvoering van de Wet milieubeheer (Wm) niet handhaving maar ondersteuning centraal te stellen. Advies in plaats van dwangsommen dus. Samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (belast met de handhaving) is een pilot uitgevoerd waarin ondernemers werden geholpen met energiebesparingsadviezen en de uitvoering daarvan. Met succes: het DPG-initiatief wordt nu verder binnen Gouda en de regio uitgerold, en vindt inmiddels landelijke navolging. Hier leest u meer over onze lopende projecten. Afgeronde projecten vindt u in de projectenbank.

Duurzaamheidsmonitor
Servicepunt
Haalbaarheidsstudies
Energiekaravaan