Het team

Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) is een stichting. Ons team bestaat uit:

Teun Bokhoven, voorzitter
Thijs de Neeve, secretaris/penningmeester
Gert Olbertijn, bestuurslid
Jan Willem van der Wolf, bestuurslid
Debbie Brenkman, beleidsadviseur milieu en duurzaamheid (gemeente Gouda)
Zoë van Hoof, secretariaat
Ginetta Blokzijl, communicatie