Circulaire economie

In de circulaire economie draait het om het maximaliseren van de herbruikbaarheid van grondstoffen en producten, en het minimaliseren van waardevernietiging. Anders dan in ons huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd!

Kringlopen

Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen: een biologische en een technische. In de biologische kringloop vloeien reststoffen na gebruik veilig terug in de natuur. In de technische kringloop zijn product(onderdelen) zo ontworpen en vermarkt dat ze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden, waardoor hun economische waarde zoveel mogelijk behouden blijft.

Het roer moet om – maar wel realistisch

Voor zo’n circulaire economie moet het roer om ‒ maar wel binnen de context van de huidige realiteit. DPG wil daaraan een bijdrage leveren door bewustwording te creëren van de circulaire mogelijkheden en de toepassingen daarvan. We vormen daartoe de verbindende schakel tussen al die bedrijven die zich verder willen ontwikkelen richting circulariteit en verduurzaming, en de kennispartners die daarbij kunnen helpen.