Handige links

Energie

Duurzaam energie besparen (online platform dat ondernemers helpt bij het vinden van energiebesparende maatregelen)

Bespaargarant (methode voor off-balance financiering)

Energiebesparingsplicht (voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken)

Verduurzamen

Verduurzamingsscan Stedin (inzicht in de impact van uw verduurzamingsplannen op uw aansluiting en de kosten daarvan)

Subsidies en financiering

Overzicht van subsidies voor ondernemers

Samen naar een duurzame omgeving (Goudse gemeentelijke regeling voor woonwijken en bedrijventerreinen)

Groene daken (Goudse subsidie voor platte daken > 10 m2)

Overzicht van provinciale subsidies voor bedrijven

Groen-blauw buurtidee (subsidie Hoogheemraadschap van Rijnland)

Klimaat en ruimte (subsidie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)

Erkende-maatregelenlijst (EML)

Financiering duurzaamheidsinvesteringen

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE voor zakelijke gebruikers)

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) (fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken)

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM-regeling)

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Subsidie emissieloze ebdrijsauto’s (SEBA)