Energiescan door de ODMH

“De ODMH moet handhaven. Maar liever willen we ondersteunen. De ODMH wil u uitleg geven over de EML [lijst met erkende maatregelen – red.] die voor úw onderneming geldt, en uw vragen beantwoorden over de Informatieplicht. Bovendien kunt u een gratis energiescan bij ons aanvragen.” Het waren de woorden van André Mutter, directeur van de ODMH, tijdens het minisymposium ‘De omgekeerde bewijslast’ op 28 maart jl. Er kwamen veel positieve reacties op dat aanbod. Maar hoe ziet zo’n scan er eigenlijk uit? We keken mee tijdens het bezoek van Gerwin Boerboom, adviseur energiebesparing ODMH, afdeling Bedrijven, aan Stichting Bevordering Beroepsopleidingen (SBB) Gouda aan de Winterdijk.

De scan in het kort
In het kort: eerst krijgt u een ‒ heel verhelderende(!) ‒ uitleg over de achtergronden en het doel van de Informatieplicht, en de rol van de ODMH daarin. Vervolgens stelt de adviseur u algemene vragen over het pand en het gebruik ervan. Daarna checkt hij met u de EML die geldt voor uw sector. Welke maatregelen heeft u al getroffen, en welke niet? Tot slot loopt de adviseur met u het pand door om een en ander op te nemen en foto’s te maken. “We vullen ter plekke al zoveel mogelijk in. Wat we niet 1, 2, 3 weten, zoeken we uit. Uiteindelijk krijgt het bedrijf een rapport dat vrijwel een op een kan worden ingevoerd in het eLoket van de RVO [Rijksdienst voor Ondernemend Nederland -red.]”, vertelt Gerwin.

Algemene gegevens over het pand
Wijnand Scholtens, directeur van SBB Gouda, heeft het eHerkenningsmiddel dat daarvoor nodig is al aangevraagd. SBB is een particuliere instelling met een lange en boeiende geschiedenis. Anno 2019 kent ze twee takken: een lasopleiding en een keramiekopleiding. Zo’n 9 jaar geleden verhuisde het instituut van de Ambachtsschool op de Graaf Florisweg naar een oude basisschool op de Winterdijk.

En daarmee komen we bij het eerste deel van de energiescan: de gegevens over het pand en het gebruik ervan. Wat is het bouwjaar? Is het nog gerenoveerd of heeft het een aanbouw? Een vraag die zeker voor SBB relevant is, want het schoolgebouw stamt uit 1950-1953. De aanbouw dateert uit de jaren zestig. Gerwin gaat het hele rijtje af: radiotoren, oppervlak, zonnepanelen, muren (geïsoleerd? spouw?), glas (enkel, dubbel of hr), slimme meter, buitenverlichting, ketels, ventilatie …

EML voor de specifieke sector
Zonnepanelen heeft SBB Gouda overigens niet, maar: “Het dak gaat nog zo’n twee jaar mee. Dan wordt het vervangen en geïsoleerd, en plaatsen we er meteen zonnepanelen op.” En dat is conform het advies. Niet alle maatregelen hoeven namelijk direct te worden genomen, u kunt ook wachten tot er een ‘natuurlijk moment’ komt. Dát is het moment om door te pakken. Wel heeft SBB de nodige andere maatregelen ingevoerd. Zo is vrijwel alle verlichting al vervangen door ledverlichting.

Alle maatregelen die op de EML voor scholen staan, neemt Gerwin een voor een door. Van toepassing of niet? Genomen of niet?

Opname en foto’s
Tot slot lopen we een ronde door de school. Ook nu weer tekent Gerwin op, en op verschillende plekken maakt hij foto’s. Van het glas, de verlichting. Tussendoor doet hij nog wat suggesties, en geeft hij nuttige informatie. Wijnand lacht: “Dat is precies de reden waarom ik me heb aangemeld. Je wordt er niet dommer van!”

Inmiddels heeft SBB Gouda het rapport ontvangen en de gegevens doorgestuurd via het eLoket.

Duurzaamheidsplatform Gouda sluit zich aan bij Green Business Club

Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) heeft zich aangesloten bij Green Business Club (GBC). Het is daarmee de tiende deelnemer van de ‘groene’ netwerkorganisatie. Thijs de Neeve, secretaris DPG: “Wat wij in Gouda en de regio willen bereiken op het gebied van duurzaamheid, en vooral ook de manier waarop, sluit perfect aan bij de doelstellingen van Green Business Club. Door onderdeel te zijn van dit landelijke netwerk, hopen we nog meer impact te realiseren op lokaal niveau.” Green Business Club is een netwerkorganisatie van bedrijven die met elkaar samenwerken aan de verduurzaming van lokale gebieden en bedrijventerreinen.

Doen’ en ‘realiseren’ staat centraal
Bij Duurzaamheidsplatform Gouda zijn inmiddels 25 bedrijven, organisaties en instellingen aangesloten die ‘duurzaamheid in hun DNA hebben en die de ontwikkelingen willen volgen of duurzamer willen werken’. Met concrete korte- en lange termijnprojecten leveren de bedrijven een actieve bijdrage aan de verduurzaming van Gouda en de regio. Thijs de Neeve: “De lokale scope van DPG en het feit dat in onze aanpak het ‘doen’ en ‘realiseren’ centraal staat, sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Green Business Club. Wat ons betreft was het dan ook 1 + 1 = 3 om ons aan te sluiten bij dit landelijke netwerk.”

Schaalvergroting
Eline Kik, directeur Green Business Club Nederland: “We zijn heel erg blij met DPG als tiende lokale Green Business Club! De ‘GBC-formule’ is ontstaan als initiatief vanuit het bedrijfsleven; bedrijven verenigen zich in een lokale GBC en werken aan de verduurzaming van het eigen gebied. De nadruk ligt op het uitvoeren van concrete projecten, denk aan de plaatsing van deelauto’s, het succes van het PowerNEST in Rotterdam, Zero Waste Zuidas in Amsterdam of de bundeling van logistieke stromen. Met elkaar kun je simpelweg meer dan in je eentje. Bovendien hebben bedrijven vaak dezelfde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.” Thijs de Neeve: “Er zit veel meerwaarde in de collectieve aanpak; je ziet dat bepaalde bedrijfsoverstijgende activiteiten daardoor makkelijker opgepakt kunnen worden.”

Delen van best practices
“Vorig jaar zijn we in het kader van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) in Gouda gestart met een proef met gezamenlijke afvalinzameling. Hierdoor verwachten we vijftig procent minder inzet van vrachtwagens in de binnenstad”, aldus De Neeve. Andere Green Business Clubs, in Amsterdam Zuidas, het Utrechtse stationsgebied en Den Haag Beatrixkwartier, werken ook (op grote schaal) aan deze Green Deal ZES. Daar kan DPG kennis en best practices ophalen voor de tweede fase: de opschaling van dit project naar Goudse bedrijventerreinen. Thijs de Neeve: “Andersom kunnen wij ook onze kennis delen met andere Green Business Clubs in Nederland. Zo is ons Zon op Bedrijfsdaken project heel succesvol. Wat als alle bedrijven met een schuin of plat dak die participant zijn van een GBC in Nederland die oppervlakte gebruiken om duurzame energie op te wekken? Dan kun je echt impact maken!”

Over Green Business Club Nederland
Samen met haar partners NS, Engie, Alliander, Hulshoff B.V., APPM en de Dutch Green Building Council, verbindt Green Business Club Nederland het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen op lokaal niveau om samen duurzame projecten te initiëren en uit te voeren.

Momenteel zijn er tien lokale Green Business Clubs: Amsterdam Zuidas, Utrecht Centraal, Den Haag Beatrixkwartier, Duiven, Eindhoven Stationsgebied, Twente, Rotterdam Alexander, Arnhem, Zaanstad en Gouda. De 11e en 12e GBC zijn in oprichting: er is veel vraag naar de GBC-formule. Het netwerk bestaat uit ruim 200 bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de verduurzaming, verlevendiging en vergroening van hun gebied of bedrijventerrein. Kijk voor meer informatie op www.greenbusinessclub.nl.