Duurzaamheidsplatform Gouda sluit zich aan bij Green Business Club

Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) heeft zich aangesloten bij Green Business Club (GBC). Het is daarmee de tiende deelnemer van de ‘groene’ netwerkorganisatie. Thijs de Neeve, secretaris DPG: “Wat wij in Gouda en de regio willen bereiken op het gebied van duurzaamheid, en vooral ook de manier waarop, sluit perfect aan bij de doelstellingen van Green Business Club. Door onderdeel te zijn van dit landelijke netwerk, hopen we nog meer impact te realiseren op lokaal niveau.” Green Business Club is een netwerkorganisatie van bedrijven die met elkaar samenwerken aan de verduurzaming van lokale gebieden en bedrijventerreinen.

Doen’ en ‘realiseren’ staat centraal
Bij Duurzaamheidsplatform Gouda zijn inmiddels 25 bedrijven, organisaties en instellingen aangesloten die ‘duurzaamheid in hun DNA hebben en die de ontwikkelingen willen volgen of duurzamer willen werken’. Met concrete korte- en lange termijnprojecten leveren de bedrijven een actieve bijdrage aan de verduurzaming van Gouda en de regio. Thijs de Neeve: “De lokale scope van DPG en het feit dat in onze aanpak het ‘doen’ en ‘realiseren’ centraal staat, sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Green Business Club. Wat ons betreft was het dan ook 1 + 1 = 3 om ons aan te sluiten bij dit landelijke netwerk.”

Schaalvergroting
Eline Kik, directeur Green Business Club Nederland: “We zijn heel erg blij met DPG als tiende lokale Green Business Club! De ‘GBC-formule’ is ontstaan als initiatief vanuit het bedrijfsleven; bedrijven verenigen zich in een lokale GBC en werken aan de verduurzaming van het eigen gebied. De nadruk ligt op het uitvoeren van concrete projecten, denk aan de plaatsing van deelauto’s, het succes van het PowerNEST in Rotterdam, Zero Waste Zuidas in Amsterdam of de bundeling van logistieke stromen. Met elkaar kun je simpelweg meer dan in je eentje. Bovendien hebben bedrijven vaak dezelfde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.” Thijs de Neeve: “Er zit veel meerwaarde in de collectieve aanpak; je ziet dat bepaalde bedrijfsoverstijgende activiteiten daardoor makkelijker opgepakt kunnen worden.”

Delen van best practices
“Vorig jaar zijn we in het kader van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) in Gouda gestart met een proef met gezamenlijke afvalinzameling. Hierdoor verwachten we vijftig procent minder inzet van vrachtwagens in de binnenstad”, aldus De Neeve. Andere Green Business Clubs, in Amsterdam Zuidas, het Utrechtse stationsgebied en Den Haag Beatrixkwartier, werken ook (op grote schaal) aan deze Green Deal ZES. Daar kan DPG kennis en best practices ophalen voor de tweede fase: de opschaling van dit project naar Goudse bedrijventerreinen. Thijs de Neeve: “Andersom kunnen wij ook onze kennis delen met andere Green Business Clubs in Nederland. Zo is ons Zon op Bedrijfsdaken project heel succesvol. Wat als alle bedrijven met een schuin of plat dak die participant zijn van een GBC in Nederland die oppervlakte gebruiken om duurzame energie op te wekken? Dan kun je echt impact maken!”

Over Green Business Club Nederland
Samen met haar partners NS, Engie, Alliander, Hulshoff B.V., APPM en de Dutch Green Building Council, verbindt Green Business Club Nederland het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen op lokaal niveau om samen duurzame projecten te initiëren en uit te voeren.

Momenteel zijn er tien lokale Green Business Clubs: Amsterdam Zuidas, Utrecht Centraal, Den Haag Beatrixkwartier, Duiven, Eindhoven Stationsgebied, Twente, Rotterdam Alexander, Arnhem, Zaanstad en Gouda. De 11e en 12e GBC zijn in oprichting: er is veel vraag naar de GBC-formule. Het netwerk bestaat uit ruim 200 bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de verduurzaming, verlevendiging en vergroening van hun gebied of bedrijventerrein. Kijk voor meer informatie op www.greenbusinessclub.nl.