Gemeente Gouda

Gemeente Gouda wil de stad duurzaam doorgeven aan volgende generaties. In het bestuursakkoord is dan ook opgenomen dat de stad in 2040 CO2-neutraal willen zijn. Daarvoor wordt een duurzaamheidsplan met routekaart opgesteld waaraan elk Gouds bedrijf en iedere Gouwenaar kan meedoen.