Initiatiefrijke ondernemers gezocht

Elke sector en elk bedrijf krijgt er vroeg of laat mee te maken: hergebruik of circulariteit. Of je nu enkel meedoet met het inzamelen van oud papier of een heel bedrijf aanpast volgens de regels van cradle-to-cradle. Niet zo gek dat het ook een belangrijk thema is van DPG. Vorig jaar organiseerden we een bijeenkomst bij Cyclus over hergebruik in met name de betonsector (betonconvenant); dit jaar zijn we onder andere actief met het Precious Plastic-project. Dit project is bedoeld om samen met mbo-opleidingen en bedrijven kleinschalige machines te ontwikkelen waarmee lokaal en regionaal plasticafval kan worden geshredderd, zodat er weer nieuwe producten mee gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld door verhitting of 3D-printen. Het project kan initiatiefrijke ondernemers gebruiken die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Interesse? Laat het ons dan vooral weten: info@dpgouda.nl.

Optimalisatie groene reststromen

Ook wordt gezocht naar innovatieve manieren om regionaal te komen tot optimalisatie van groene reststromen. Behalve compost kunnen daar ook plantenpotten en papier van gemaakt worden. Wellicht biedt het nieuwe Ecopark Gouda mogelijkheden om stromen bij elkaar te brengen en nieuwe hoogwaardigere toepassingen te vinden. Samenwerking is daarbij essentieel. Ook hiervoor geldt dat bedrijven met goede ideeën zeer welkom zijn en wij graag van ze horen: info@dpgouda.nl.

Trots op Stichting Gouda Schoon!

Gemeenten maken op dit moment plannen voor de implementatie van een zero-emissiezone voor Stadslogistiek. Bij deze plannen spelen goed functionerende, levensvatbare voorbeelden van efficiënte en duurzame Stadslogistiek een belangrijke rol, omdat ze laten zien dat zero-emissie stadslogistiek mogelijk is en al plaatsvindt.

Er is nu een lijst opgesteld door Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W met Best Practices, zodat gemeenten succesvolle voorbeelden uit andere steden kunnen kopiëren en zelf implementeren. In deze lijst is ook het ‘Project Afval Binnenstad Gouda’ opgenomen. Stichting Gouda Schoon en gemeente Gouda kunnen er trots op zijn dat het is aangemerkt als Best Practice en als zodanig gedeeld is met alle gemeenten in Nederland!

Lees de publicatie

En de winnaar is …

19 juni was het weer zover: de finale van de ontwerpwedstrijd ‘Duurzame Stad’ voor Goudse middelbare scholen. Maar liefst 120 leerlingen namen eraan deel; vier teams gingen door naar de finale. Elk team mocht kort pitchen (digitaal) en hun ontwerpvisie via Zoom toelichten. Net als vorig jaar maakte DPG, ditmaal in de persoon van Gert Olbertijn, deel uit van de jury.

Out-of-the-box

Opnieuw bleek de grote kracht van leerlingen het out-of-the-boxdenken. Het werd een mix van bestaande technieken van zonne-energie, klimaatadaptatie en hittestresspreventie. Maar ook hoorden we vernieuwende ideeën, zoals de toepassing van algen voor energieopwekking en energiereductie in woonwijken, en een centrale distributie van pakketjes in autovrije woonwijken. Opvallend was ook de inzet op betrokkenheid van bewoners. De nieuwe Omgevingswet lijkt al te leven! Uiteraard deed het ons goed om te merken dat verschillende groepen wilden samenwerken met bedrijven.

Al met al een leuke wedstrijd die met glans gewonnen werd door het team Gray2Green van GSG Leo Vroman. Zonder de anderen tekort te willen doen werd dit team, met zijn integrale benadering van de problematiek en vernieuwde elementen, de terechte winnaar. Wordt (hopelijk) vervolgd!