En de winnaar is …

19 juni was het weer zover: de finale van de ontwerpwedstrijd ‘Duurzame Stad’ voor Goudse middelbare scholen. Maar liefst 120 leerlingen namen eraan deel; vier teams gingen door naar de finale. Elk team mocht kort pitchen (digitaal) en hun ontwerpvisie via Zoom toelichten. Net als vorig jaar maakte DPG, ditmaal in de persoon van Gert Olbertijn, deel uit van de jury.

Out-of-the-box

Opnieuw bleek de grote kracht van leerlingen het out-of-the-boxdenken. Het werd een mix van bestaande technieken van zonne-energie, klimaatadaptatie en hittestresspreventie. Maar ook hoorden we vernieuwende ideeën, zoals de toepassing van algen voor energieopwekking en energiereductie in woonwijken, en een centrale distributie van pakketjes in autovrije woonwijken. Opvallend was ook de inzet op betrokkenheid van bewoners. De nieuwe Omgevingswet lijkt al te leven! Uiteraard deed het ons goed om te merken dat verschillende groepen wilden samenwerken met bedrijven.

Al met al een leuke wedstrijd die met glans gewonnen werd door het team Gray2Green van GSG Leo Vroman. Zonder de anderen tekort te willen doen werd dit team, met zijn integrale benadering van de problematiek en vernieuwde elementen, de terechte winnaar. Wordt (hopelijk) vervolgd!