“Nieuwbouw of renovatie? Pak dan dóór!”

Hij is eigenaar van Merosch bv ‒ winnaar van de Ondernemersprijs Midden-Holland 2019 (categorie mkb) ‒ en voorzitter van de commissie Duurzaam Ondernemen binnen het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR). En bovenal is hij ervan overtuigd dat het “einde businessmodel” is als een bedrijf nu nog niet aan duurzaamheid doet: Ronald Schilt. “Wie duurzaamheid niet op de agenda heeft staan, kan stoppen.”

Duurzaamheid als vertrekpunt
Voor Merosch is duurzaamheid een criterium. Een vertrekpunt. Voor en met gemeentes (als regievoerder en vastgoedeigenaar), woningcorporaties en projectontwikkelaars werkt Merosch aan nieuwbouw- en renovatieprojecten met de hoogst haalbare ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en circulair bouwen. Want “het moet en kán beter.”

Hoe goed het kan, laat het kantoor van Merosch zelf zien: een voormalige gymzaal uit 1955 in Bodegraven. Het gebouw is maximaal verduurzaamd. Natuurlijk heeft het geen gasaansluiting. En ja, er liggen zonnepanelen op het dak, er is een warmtepomp met gesloten bron en het gebouw wordt via de wand gekoeld en verwarmd. Maar Merosch is verder gegaan: bij de verbouwing van de gymzaal zijn zoveel mogelijk oude materialen hergebruikt. Zelfs het klimrek zit er nog in …

Marktgedreven of vanuit jezelf
“Duurzaamheid zit niet alleen in het product dat je verhandelt”, stelt Schilt. “Het gaat er ook om hoe duurzaam je zelf bent. Het ene wordt primair gedreven door de markt, het andere laat zien waar je voor staat. Kijk naar ons pand: het helpt enorm als je appelleert aan wat je opdrachtgevers relevant vinden. Ook krijgen we nu veel meer open sollicitaties. We trekken de goede mensen aan: jonge, gedreven hbo’ers die impact willen hebben.”

Zoek net wat meer de grenzen op
En die mensen zijn hard nodig om de energietransitie te realiseren. “Ieder bedrijf krijgt met de energietransitie te maken. Maar nu komt het nog een beetje over als een hype; opeens moet het allemaal heel snel. Toch hoeft het niet in 5 jaar, we hebben nog de tijd. En binnen die tijd komt er bij elk bedrijf wel een moment waarop er verbouwd of gerenoveerd moet worden. Dát is het moment om door te pakken. Misschien wordt het bedrag iets forser, maar het loopt mee in de andere sores. En dan valt het procentueel gezien nog wel mee. Maar maak niet de fout om het te negeren. Ga je isoleren, doe het dan gelijk dikker. Het is maar een kleine ingreep, niet lelijker en de kosten vallen mee. Pak het moment als het er is, en zoek net even wat meer de grenzen op!”

DPG zet betere samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt op de agenda

“Houd het technisch beroepsonderwijs overeind! Want we staan voor grote maatschappelijke uitdagingen op diverse gebieden ‒ klimaat, energie, zorg, infrastructuur, mobiliteit ‒ en techniek moet al die transities faciliteren. Techniek wordt de ruggengraat van de maatschappij.”

Techniek als de ruggengraat van de maatschappij
De boodschap van Doekle Terpstra, voorzitter Techniek NL (voorheen UNETO-VNI), tijdens de DPG-bijeenkomst ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt’ is duidelijk. Tegelijk wordt duidelijk dat ook hier nog een “gigantische uitdaging” ligt. Want: “Zo’n 10-20 jaar geleden dachten we dat we er waren, met het technisch beroepsonderwijs. De ogen richtten zich op de routing mavo-havo, vwo en gymnasium. En het beroepsonderwijs werd beschouwd als ‘inferieur’. Bizar. Want intussen worden we steeds afhankelijker van goede vakmensen. Al die warmtepompen, oplaadpalen en toekomstige innovaties moeten namelijk wel door iemand worden aangelegd.”

Het imago van beroepsonderwijs
Het imago van het beroepsonderwijs moet dus veranderen. Bij leerlingen maar vooral ook bij hun ouders. Want vakmensen zijn nu én straks heel hard nodig in tal van sectoren. “In Duitsland hebben ze dat goed begrepen. Daar koesteren ze van oudsher vakmanschap en beroepsonderwijs. Wij in Nederland hebben vooral veel aandacht gegeven aan het algemeen vormend karakter van onderwijs. Maar wie nu kiest voor het technisch vmbo en mbo, kiest voor een toekomstbestendige baan. Dat moeten we echt tussen de oren krijgen. Anders zullen we die energietransitie NOOIT voor elkaar krijgen.”

Tekorten
Nu al signaleert Terpstra tekorten, die ‒ zo voorspelt hij ‒ alleen maar zullen oplopen. “We leiden mensen op van wie we nu weten dat ze straks geen plek zullen vinden omdat techniek nauwelijks meer in het pakket zit. En we laten het allemaal gebeuren.”

Eén ecosysteem van bedrijven en onderwijs
Het onderwijs en het bedrijfsleven moeten daarom worden samengebracht, bepleit Terpstra. “Ze moeten één ecosysteem gaan vormen.” Dat beaamt ook Jan van Laake, directeur Techniek & ICT mboRijnland. “We willen samen met bedrijven de toekomst in kijken: welke technologieën worden belangrijk, en hoe leiden we de leerlingen op? Want nu sleutelen we hier aan diesel, maar straks aan waterstof!” Hij vervolgt: “De grote vraagstukken spelen zich af buiten de school. Denk aan het openbaar vervoer, de nul-op-de-meterwoningen, het waterprobleem in Gouda, de groene daken. Daarom brengt mboRijnland het onderwijs naar buiten, in zogenaamde satellietlabs of living labs. In een living lab werken studenten samen met bedrijven aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk, op locatie. Het gaat meer en meer om het samenbrengen van disciplines. Om clusteren.”

Regionale aanpak: clusteren
‘Clusteren’ is ook het sleutelwoord in het voorstel voor een regionale aanpak van Teun van Bokhoven, voorzitter van Duurzaamheidsplatform Gouda. “Doekle Terpstra heeft de opgave geschetst. Van Jan van Laake hebben we gehoord hoe het onderwijs al actief is en naar buiten wil treden. Nu moeten we vervolgstappen maken! Want bedrijven worden geconfronteerd met enorme opgaven. De opleidingen in de regio, de skills en expertise van uitstromende leerlingen, moeten matchen met de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven. En dat gaat niet zomaar gebeuren. Ik vraag u: kunnen we de ecosystemen waarover Doekle sprak niet clusteren in thema’s, en bedrijven en onderwijs binnen die thema’s in onze Goudse regio bij elkaar brengen?”

Wethouder Thierry van Vugt onderstreepte dit belang. En hij ziet de gemeente als een actieve partij om de verbinding tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versnellen. “Bij de uitvoering van nieuwe initiatieven op dit terrein kunnen jullie dus op steun van de gemeente rekenen”, zo stelde de wethouder.

Vanuit de grote groep aanwezigen kwam heel veel bijval om hiervoor een nieuwe vorm van lokale samenwerking op te zetten. Duurzaamheidsplatform Gouda werkt dan ook aan een eerste opzet die naar alle deelnemers aan de bijeenkomst wordt gestuurd. Was u er niet bij maar bent u wel geïnteresseerd? Vraag het stuk aan via info@dpgouda.nl.

Minisymposium ‘Wet milieubeheer, de omgekeerde bewijslast’

De omgekeerde bewijslast in de Wet milieubeheer: alle bedrijven in Nederland die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken, krijgen ermee te maken. Uiterlijk 1 juli 2019 wordt uw eerste rapport verwacht. Hoe zit het precies?

Om daarop antwoord te geven organiseren de gemeenten en duurzaamheidsplatforms in het werkgebied van de Omgevingsdienst Midden-Holland samen met de ODMH een minisymposium op 28 maart a.s. in De Goudse Schouwburg.

We vertellen u dan graag meer over de achtergronden en de werking van de nieuwe regel die bedrijven een informatieplicht oplegt. Tegelijk willen we u de kansen van de Wet milieubeheer laten zien, u de ervaringen laten horen van andere ondernemers in de regio en u laten weten hoe en waar u ondersteuning kunt krijgen. Hoofdspreker is Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

Programma

Dagvoorzitter: Teun Bokhoven, voorzitter Duurzaamheidsplatform Gouda

16.00 uur Inloop
16.30 uur Welkom
C. van der Kamp, burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk en voorzitter van de ODMH
16.35 uur Achtergrond en aanleiding
Ed Nijpels, voorzitter Klimaatberaad
16.55 uur Toelichting op de aanpassing van de Wet milieubeheer
Stef Strik, coördinator energiebesparing bedrijven bij het ministerie van EZK
17.10 uur Omgekeerde bewijslast en waar vind ik hulp
André Mutter, directeur Omgevingsdienst Midden-Holland
17.25 uur Drie ondernemers over hun ervaringen
Ed Nijpels interviewt Vepo Cheese (Bodegraven), Latexfalt (Koudekerk aan den Rijn) en HTC parking & security bv (Waddinxveen)
17.45 uur Vragen en netwerkborrel

Deelnemen?
Deelname aan het minisymposium is gratis. Meldt u zich wel van tevoren aan.

Wilt u weten of de Informatieplicht geldt voor úw bedrijf? Doe de check of lees meer.