“Nieuwbouw of renovatie? Pak dan dóór!”

Hij is eigenaar van Merosch bv ‒ winnaar van de Ondernemersprijs Midden-Holland 2019 (categorie mkb) ‒ en voorzitter van de commissie Duurzaam Ondernemen binnen het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR). En bovenal is hij ervan overtuigd dat het “einde businessmodel” is als een bedrijf nu nog niet aan duurzaamheid doet: Ronald Schilt. “Wie duurzaamheid niet op de agenda heeft staan, kan stoppen.”

Duurzaamheid als vertrekpunt
Voor Merosch is duurzaamheid een criterium. Een vertrekpunt. Voor en met gemeentes (als regievoerder en vastgoedeigenaar), woningcorporaties en projectontwikkelaars werkt Merosch aan nieuwbouw- en renovatieprojecten met de hoogst haalbare ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en circulair bouwen. Want “het moet en kán beter.”

Hoe goed het kan, laat het kantoor van Merosch zelf zien: een voormalige gymzaal uit 1955 in Bodegraven. Het gebouw is maximaal verduurzaamd. Natuurlijk heeft het geen gasaansluiting. En ja, er liggen zonnepanelen op het dak, er is een warmtepomp met gesloten bron en het gebouw wordt via de wand gekoeld en verwarmd. Maar Merosch is verder gegaan: bij de verbouwing van de gymzaal zijn zoveel mogelijk oude materialen hergebruikt. Zelfs het klimrek zit er nog in …

Marktgedreven of vanuit jezelf
“Duurzaamheid zit niet alleen in het product dat je verhandelt”, stelt Schilt. “Het gaat er ook om hoe duurzaam je zelf bent. Het ene wordt primair gedreven door de markt, het andere laat zien waar je voor staat. Kijk naar ons pand: het helpt enorm als je appelleert aan wat je opdrachtgevers relevant vinden. Ook krijgen we nu veel meer open sollicitaties. We trekken de goede mensen aan: jonge, gedreven hbo’ers die impact willen hebben.”

Zoek net wat meer de grenzen op
En die mensen zijn hard nodig om de energietransitie te realiseren. “Ieder bedrijf krijgt met de energietransitie te maken. Maar nu komt het nog een beetje over als een hype; opeens moet het allemaal heel snel. Toch hoeft het niet in 5 jaar, we hebben nog de tijd. En binnen die tijd komt er bij elk bedrijf wel een moment waarop er verbouwd of gerenoveerd moet worden. Dát is het moment om door te pakken. Misschien wordt het bedrag iets forser, maar het loopt mee in de andere sores. En dan valt het procentueel gezien nog wel mee. Maar maak niet de fout om het te negeren. Ga je isoleren, doe het dan gelijk dikker. Het is maar een kleine ingreep, niet lelijker en de kosten vallen mee. Pak het moment als het er is, en zoek net even wat meer de grenzen op!”