Zonnepanelen kunnen een goede investering zijn. Ze bieden in veel gevallen financieel voordeel, maar hebben ook op andere vlakken meerwaarde. Denk aan uitstraling en imago, en aan een ‘labelsprong’ van uw bedrijfspand. Maar hoeveel en welke zonnepanelen schaft u aan? Waar? En welke subsidies zijn er? In het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ wordt u van a tot z begeleid. U kunt zich nu aanmelden!

‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ is speciaal opgezet voor de bedrijventerreinen Kromme Gouwe, Gouwespoor en Nieuwe Park, maar ook andere Goudse bedrijven kunnen deelnemen. Als deelnemer wordt u actief ondersteund bij het realiseren van zonnepanelen op uw bedrijfsdak. Letterlijk vanaf het begin, wanneer u inzicht wordt gegeven in de mogelijke scenario’s voor uw specifieke situatie.

Fase 1: inventarisatie en subsidieaanvraag
Greenspread, een onafhankelijke specialist in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame-energiesystemen, voert een locatieonderzoek uit en brengt de technische mogelijkheden op uw locatie in kaart. Aan dit locatieonderzoek betaalt gemeente Gouda mee.

OptieLocatie-onderzoekKostenBijdrage gemeenteU betaalt
A.Quickscan zon-PV en aanvraag SDE+:€    250,-€   50,-€    200,-
B.Haalbaarheidsonderzoek zon-PV en aanvraag SDE+:€    750,-€ 100,-€    650,-
C.Haalbaarheidsonderzoek meerdere maatregelen en aanvraag SDE+:€ 1.500,-       € 200,-€ 1.300,-     

Bedragen ex btw

Optie A: Greenspread maakt op basis van luchtfoto’s en informatie over uw energieverbruik, -aansluiting en -tarieven een technisch ontwerp met bijbehorende businesscase.

Optie B: Dit is zoals optie A maar met een technische verdiepingsslag: een projectmanager van Greenspread komt langs op locatie om onder meer op de daken, in de meterkast en op plekken voor de omvormers te kijken.

Optie C: Een uitgebreidere versie van het haalbaarheidsonderzoek, waarbij niet alleen naar zonnepanelen wordt gekeken, maar ook naar bijvoorbeeld ledverlichting, de warmtevoorziening en laadpalen.

Subsidies
Ook de financiële kant wordt uitgewerkt: Greenspread stelt vast hoe hoog de investeringen zijn en welke terugverdientijden daarbij horen. Op basis van de bevindingen bepaalt u samen een aanvraagstrategie voor de SDE+-regeling. De SDE+ is een exploitatiesubsidie vanuit het Rijk. Daarmee kunt u 15 jaar lang subsidie krijgen voor iedere kilowattuur die u zelf opwekt met zonnepanelen. De regeling is op dit moment nog heel aantrekkelijk, dus vraag de subsidie snel aan. Greenspread helpt u daarbij.

Fase 2: inkoop
Nadat de SDE+ is gegund, kan er via een (collectieve) aanbesteding een geschikte partij worden gevonden aan wie de installatie wordt toevertrouwd. Wilt u wel zonnepanelen, maar niet zelf investeren? Dan kan Greenspread uw systeem financieren en in exploitatie nemen.

Fase 3: bouw
Als de leverancier is gecontracteerd, kunnen de zonnepanelen worden geplaatst (en eventuele andere duurzame maatregelen worden doorgevoerd).

Meer weten/deelnemen?
Binnenkort ziet u hier wat rekenvoorbeelden en leest u verhalen over ondernemers die al eerder instapten. Verder wordt er antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. De parkmanager van Parktrust neemt de komende tijd contact op met alle bedrijven op de drie bedrijventerreinen. Wilt u nu al meer weten, of is uw bedrijf niet op een van deze terreinen gevestigd, mail dan naar Ron Verhage van ParkTrust B.V.

Zon op Bedrijventerreinen Gouda is een initiatief van Duurzaamheidsplatform Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH.