Zon op Bedrijfsdaken Gouda

Zon op Bedrijfsdaken Gouda was een initiatief van Duurzaamheidsplatform Gouda, samen met VBG, Gouda Onderneemt, ODMH en gemeente Gouda. Alle ondernemers met een bedrijfspand in Gouda met een schuin dak van minimaal 100 m2 vrije ruimte of een plat dak van ongeveer 200 m2 vrije ruimte konden participeren in dit zonnepanelentraject. Deelnemers konden rekenen op volledige ontzorging, lage of geen investeringskosten en projectfinanciering. Voor dit traject werd het bedrijf Greenspread, gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame-energiesystemen, aangetrokken. Greenspread is niet gebonden aan een leverancier of installateur, maar geeft objectief advies over de meest verstandige keuzes die een ondernemer kan maken.

Extra bijdrage vanuit gemeente Gouda

Wie meedeed aan Zon op Bedrijfsdaken Gouda kon gebruikmaken van de aantrekkelijke subsidieregeling van de Rijksoverheid: de Stimuleringsregeling Duurzame Energie+ (SDE+). SDE+ is bedoeld voor bedrijven en organisaties met een grootverbruikersaansluiting. Gemeente Gouda wilde het extra aantrekkelijk maken voor bedrijven om te investeren in zon op hun bedrijfsdak. Vandaar dat er een bijdrage vanuit de gemeente Gouda beschikbaar was voor het haalbaarheidsonderzoek dat Greenspread uitvoerde.

Zelf investeren kon maar hoefde niet. Het voordeel van zelf investeren is natuurlijk een hoger rendement. Deelnemers konden ervoor kiezen om:

  1. zelf te investeren in de zonnepanelen en zelf de stroom te gebruiken;
  2. zelf te investeren en zelf de stroom te gebruiken en financiering aan te trekken via Zon op Bedrijfsdaken Gouda;
  3. niet zelf te investeren maar wel zelf de stroom te gebruiken: ze betaalden dan een leasebedrag voor de zonnepanelen maar bespaarden per saldo wel direct op hun energiekosten.