Van 2019 naar 2020: van praten naar doen

2019 heeft laten zien dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor ons allemaal. De ‘duurzaamheidsoogst’ van 2019 is zeer bemoedigend: een Nederlands Klimaatakkoord, een Europese Green Deal en de Europese Investerings Bank die uit fossiele investeringen stapt, en prioriteit geeft aan investeringen in duurzame ontwikkelingen. Maar ook lokaal zagen we een sterk verhoogde inzet rondom de energietransitie, zowel in Gouda als in buurgemeenten.

Op de agenda

Overal staat duurzaamheid en het terugdringen van CO2-uitstoot inmiddels op de agenda. Dat is goed nieuws en ook heel hard nodig. Want de klimaatverandering stopt niet en de schaarste van grondstoffen wordt nijpender. De gevolgen daarvan lezen we dagelijks in de krant.

Maar waar 2019 vooral herinnerd zal worden als het jaar waarin we plannen hebben gemaakt, zal 2020 het jaar moeten worden waarin we handelen en de duurzaamheids- en klimaatplannen gaan uitvoeren en opschalen. Van praten naar doen dus!

Haalbaar

De opgave is groot, maar haalbaar. Lokale, nationale en internationale politiek geven de kaders aan, maar het is aan ons, bedrijven, om de uitdagingen op te pakken en te ondernémen. De oplossingen vragen investeringen in veel nieuwe diensten en producten, maar bieden ook veel kansen! Vaak zijn middelen daarvoor al beschikbaar, en ontstaan er serieuze markten.

Het vraagt ook om nieuwe vaardigheden en competenties van werknemers waarop het onderwijs in gaat spelen. Duurzaamheid en energietransitie worden speerpunten voor nieuwe opleidingen.

Mooie kerstdagen en een goed 2020!

Kortom: volop aandacht en nieuwe mogelijkheden op alle fronten. Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG), samenwerkend binnen Gouda Onderneemt!, zal in 2020 ook vooral inzetten op het uitvoeren van de plannen die we de afgelopen tijd hebben gemaakt. Dat doen we graag samen met het Goudse en regionale bedrijfsleven. Met u dus. Al in januari willen we u consulteren over de Regionale Energiestrategie. U hoort de datum nog.

We wensen u heel mooie kerstdagen, en een gezond en succesvol 2020!

– Teun Bokhoven, voorzitter Duurzaamheidsplatform Gouda