Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Bent u ondernemer of heeft u een non-profitorganisatie? En koopt of financial leaset u een nieuwe, volledig uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto? Vraag de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) aan. Doe dat voordat u een definitieve overeenkomst sluit. Bij operational lease kan uw leasemaatschappij SEBA aanvragen.

De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s gaat  23 april 2024 open. Dat is op 17 april gepubliceerd in de Staatscourant. SEBA kan open gaan omdat de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 9 april is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het budget voor SEBA dat daardoor beschikbaar komt is 30 miljoen euro. Daarnaast is voor SEBA 30 miljoen euro geclaimd in de Voorjaarsnota. Het totale budget van SEBA dat is beoogd voor 2024 is zo 60 miljoen euro.

De Voorjaarsnota moet nog door de Tweede Kamer en de Eerste kamer goedgekeurd worden. Met dat voorbehoud is het de bedoeling dat de resterende 30 miljoen na de zomer beschikbaar komt. Ondernemers kunnen een aanvraag voor SEBA doen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het aanvraagloket gaat daar open op 23 april om 07.00 uur. Daar staan ook alle voorwaarden voor een aanvraag.

Meer informatie over SEBA