Regionale Energiestrategie Midden-Holland

Dit jaar wordt, als onderdeel van het Nationale Klimaatakkoord, de conceptversie van de Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES M-H) opgesteld. Een belangrijke ontwikkeling voor huishoudens, maar ook het bedrijfsleven in Midden-Holland speelt een grote rol in de RES M-H. Zo wordt erin vastgelegd waar zonne- en windenergieprojecten worden gerealiseerd, hoe energiebesparing een sterke impuls kan krijgen en hoe we de komende decennia wijken en bedrijventerreinen van alternatieven voor aardgas als bron voor verwarming kunnen voorzien.

De energietransitie is in gang gezet, en elk bedrijf en iedere burger krijgt ermee te maken, maar het moet wel een transparant en voorspelbaar proces zijn. Zodat investeringen gedaan kunnen worden op passende momenten, en lonend zijn. DPG is namens het bedrijfsleven sterk betrokken bij de ontwikkeling van de RES M-H, en informeert u de komende maanden uitgebreid over de ontwikkelingen, en de gevolgen en kansen voor u als ondernemer.

Samen met onze collega-platforms in Midden-Holland houden we een informatieve bijeenkomst op 6 maart bij DWA, Harderwijkweg 7, 2803 PW in Gouda. Alle ondernemers in de regio zijn uitgenodigd. Meldt u zich wel aan.