Onderzoek naar motivatie om te verduurzamen

Wat triggert ondernemers om de stap naar verduurzaming te maken? Een belangrijke vraag! Rens Reichard, leerling van het Antoniuscollege Gouda, zoekt naar het antwoord in zijn profielwerkstuk, omdat “het opwarmende klimaat een belangrijk thema is in de huidige maatschappij, en bedrijven daarin een groot aandeel hebben en de bevolking kunnen beïnvloeden.”

Voor zijn onderzoek heeft de 6 vwo’er een enquête opgesteld. Wij hopen dat u daaraan wilt deelnemen, en zijn benieuwd naar de uitkomsten!

Ga naar de vragenlijst