Duurzaamheidsmonitor

Samen met DPG-deelnemers DWA en Technolution en netbeheerder Stedin ontwikkelen we een tool om de duurzame voortgang op de bedrijventerreinen inzichtelijk te maken: de Goudse Duurzaamheidsmonitor. Hoeveel aardgas zijn de bedrijventerreinen over de jaren heen minder gaan gebruiken? Hoe neemt de elektriciteitsvraag toe? En (hoe) wordt die energie steeds meer zelf duurzaam opgewekt?

Aardgas, elektriciteit, zonne-energie

De eerste schetsen van de online monitor werden in juni 2023 gepresenteerd. We zien daarin het verbruik van aardgas, het verbruik van elektriciteit en het opgestelde vermogen aan opwek van zonne-energie. De netbeheerder levert deze data gebundeld aan (waardoor individueel gebruik niet herleidbaar is). DWA voert eerst nog een correctie voor zogeheten graaddagen uit, en vervolgens wordt de dataset gevisualiseerd.

Welk terrein scoort het best?

Zelfs deze eerste schets geeft al een goede indruk van de mogelijkheden om de cijfers over verschillende jaren en tussen verschillende bedrijventerreinen te vergelijken. En … welk terrein scoort het best?

Aanleiding voor het initiatief was de motie Klimaatadaptatie van de gemeente Gouda. In de toekomst kunnen wellicht ook andere gebieden in kaart gebracht worden.