Gouds Groen Herstel

Stel dat de overheid fors inzet op budget voor groen herstel. Welke belemmeringen ziet u dan voor úw organisatie om daarop in te spelen? Een interessante vraag. Want we zien dat herstelprogramma’s, nationaal en internationaal, steeds groener worden ingekleurd. Hoe kijken ondernemers daartegen aan?

Paneldiscussie

Om antwoord te krijgen organiseerde Duurzaamheidsplatform Gouda 29 oktober jl. de interactieve sessie ‘Gouds Groen Herstel’. Daartoe werd de Theaterbakkerheij omgetoverd tot een studio waarin panelleden samen met Michiel Bunnik (wethouder Economie, vestigingsklimaat en grotere bedrijven) reflecteerden op de mogelijkheden én randvoorwaarden voor groen herstel in Gouda en omgeving. Deelnemers aan de livestream konden via een online tool reageren op de stellingen.

Heeft de coronacrisis negatieve economische gevolgen gehad voor hun bedrijven? Ja, zegt het merendeel van deze online deelnemers. Maar inmiddels zijn ze beter voorbereid op een tweede golf.

Echt ondernemerschap komt nu bovendrijven

Panellid Gerrit Oudendijk van Croda: “Er zijn zaken die je kunt beïnvloeden, en zaken die je niet kunt beïnvloeden. Het is des ondernemers om ook daarin kansen te zien.” Dat beaamt Jan Willem van der Wolf, programmamanager bij Gouda Onderneemt: “Ondernemen is risico nemen, maar ook inventief zijn. Je ziet nu dat echt ondernemerschap komt bovendrijven. Ik heb er vertrouwen in dat veel van onze ondernemers het gaan redden.”

Hij heeft daar alle redenen toe, zeggen de cijfers. Want meer dan de helft van de online deelnemers ziet mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten. En als het herstelfonds van de overheid zich richt op vergroening van de economie, wil de meerderheid daarop inzetten.

 4 D’s

Maar bedrijven wachten niet altijd af; zo bleek uit de inspirerende voorbeelden van Technolution, Van Nieuwpoort, Goudse Verzekeringen en Croda. Deze Goudse koplopers zetten al volop in op vergroening van hun diensten en bedrijfsvoering. In de visie van Technolution op de energietransitie zijn er vier ontwikkelingen waarop het bedrijf kan inspelen met zijn diensten: decarbonisering, decentralisatie, democratisering en digitalisering. Van Nieuwpoort participeert in het project ‘Bijlandse Waard’, waarin hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie gerealiseerd worden door zand- en grindwinning.

Elke verandering begint met een droom

Goudse Verzekeringen focust vooral op zijn bedrijfsvoering, en dan met name op het restafval. Het afgelopen jaar is dat gedaald van 45% naar slechts 12%. Voor een belangrijk deel is dat te danken aan de ‘afvalcoach’. Tegelijkertijd erkent het bedrijf dat er nog wel uitdagingen zijn, want het terugdringen van het restafval heeft gevolgen voor de verkeersstromen. Ook Croda kijkt naar zijn aandeel in de keten; naar de grondstoffen, de reststromen en de producten, onder het motto ‘Op reis naar een circulaire economie’.

Geeft corona deze vergroening een impuls? Is er een versnelling, of is de vergroening een autonoom proces? “Het is evident dat dingen anders moeten”, zegt Jan Willem van der Wolf. “Tegelijkertijd hakt de crisis erin. Bedrijven teren in op hun reserves. Groen overleven lukt niet zonder faciliterende overheid.” “Je moet wel opportunities en fondsen hebben”, vindt ook Gerrit Oudendijk.

De faciliterende overheid

Inderdaad is financiering mogelijk een issue, denken ook de online deelnemers. Met de stelling ‘Corona of geen corona, we zien de economie sowieso vergroenen en daar spelen we op in’ zijn vrijwel alle online deelnemers het eens. 50% zag geen belemmeringen om mee te gaan in een groen herstel, maar anderen zien wel obstakels. Financiering lijkt het grootste probleem. Om te innoveren moet je tenslotte investeren. Daarmee komen we aan de rol van de gemeente. De panelleden zijn eensgezind: de initiatieven en slimme ideeën moeten uit het bedrijfsleven komen. De overheid moet die faciliteren, met regelgeving en middelen.

Tot slot zijn we nieuwsgierig: is de ingezette vergroening te danken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Of is het economisch gedreven? Gerrit Oudendijk is stellig: “Op termijn is er GEEN verdienmodel als je niet duurzaam onderneemt.

Terugkijken (Vimeo)

Presentatie (pdf)