Duurzame ontwikkelingsdoelen

Komt er een eind aan klimaatverandering, honger en ongelijkheid? Als het aan de VN ligt wel. En om dat te realiseren zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Engels: Sustainable Development Goals ofwel SDGs) opgesteld; de opvolgers van de millenniumdoelen. Deze 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen omvatten de vele aspecten van duurzaamheid. Natuurlijk gaan ze over energie, maar ook over vrede en veiligheid, en over gezondheid. Onder elk doel hangen weer subdoelen: de Agenda 2030. Want we willen de wereldwijde duurzaamheidsdoelen voor 2030 bereiken! Aan de hand van indicatoren kan gemeten worden of en in hoeverre dat gelukt is.

Invloed op uw keuze

Deze SDGs hebben ook met onze bedrijven te maken. Wij oefenen immers invloed uit door onze keuzes. Hoe kunnen we duidelijk in beeld krijgen waar ons eigen bedrijf al bijdraagt aan de ontwikkelingsdoelstellingen en waar we misschien meer impact zou kunnen hebben? Dat was het thema van de voorjaarsbijeenkomst van DPG, waarin de SDG Relevance Tracker gepresenteerd werd. De Relevance Tracker helpt bedrijven de SDGs af te gaan, en aan te vinken welke doelen, subdoelen en indicatoren voor hún onderneming van belang zijn. Aan het eind krijgen ze een overzicht met de meest relevante SDGs en daarna een overzicht van de aangevinkte indicatoren. Dat is natuurlijk nog geen actieplan, maar wel de basis daarvoor!