Duurzaamheidsfonds Gouda stap dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda heeft deze week ingestemd met het instellen van een duurzaamheidsfonds voor Gouda. Als ook de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen bepaalde doelgroepen in Gouda tegen een voordelig percentage geld lenen om hun gebouw te verduurzamen.

Het Duurzaamheidsfonds Gouda biedt de mogelijkheid om voordelig te lenen, onder bepaalde voorwaarden. Dat geldt voor groepen die niet makkelijk in aanmerking komen voor bestaande landelijke regelingen: verenigingen, stichtingen, kerken, het midden- en kleinbedrijf, kleine verenigingen van eigenaren en huurders die huren van een particuliere eigenaar. De rentepercentages van het fonds zijn gunstiger dan de marktrente.

Michel Klijmij-van der Laan, wethouder Klimaat, Duurzaamheid en Energie: “Met het nieuwe duurzaamheidsfonds komen we samen weer een stap dichterbij onze ambitie om CO2-neutraal te zijn in 2040. We willen het voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken om te verduurzamen. Ik ben blij dat we daar als gemeente bij kunnen ondersteunen.”

Michiel Bunnik, wethouder Financiën, vult aan: “In het bestuursakkoord ‘Geef Gouda Door’ is 5 miljoen euro gereserveerd om dit duurzaamheidsfonds op te richten. Heel fijn dat we zo op een verantwoorde manier nog meer mensen en organisaties kunnen helpen met verduurzamen.”

Veel mogelijkheden

De lening via het duurzaamheidsfonds kent veel mogelijkheden. Zo vallen bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen, dakisolatie en het vervangen van ramen of raamkozijnen onder de regeling. Maar ook het (grootschalig) opwekken van energie, het verbeteren van de luchtdichtheid of ventilatie van een gebouw.

De gemeente Gouda werkt voor de uitvoering van deze regeling samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Voor wie niet in aanmerking komt voor het Duurzaamheidsfonds Gouda, zijn er andere regelingen om te verduurzamen, zoals het Warmtefonds.

Foto: Astrid den Haan