Certificaat voor Slangen Staal!

Slangen Staal, een van de deelnemers van DPG, heeft op 13 oktober 2020 een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Met het behalen van het certificaat laat het bedrijf zien dat het actief werk maakt van CO2-reductie.

Slangen Staal streeft naar een duurzame ontwikkeling en is ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties worden behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

Energiebesparing

Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt Slangen Staal de kans om zijn uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Met behulp van de CO2-Prestatieladder bespaart Slangen Staal een enorme hoeveelheid energie!

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie: dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 3 op de ladder laat Slangen Staal zien dat het een van de koplopers is op het gebied van duurzaam ondernemen.

Projectleider Gijs Termeer van de SKAO:

“De SKAO feliciteert Slangen Staal met het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. De organisatie toont daadkracht door haar innovatieve en duurzame bedrijfsvoering. Naast Slangen Staal onderschrijven steeds meer bedrijven de meerwaarde van dit instrumentarium. De CO2-Prestatieladder is voor het bedrijfsleven inmiddels het standaardinstrument voor een duurzame groene economie”.

Ook wij feliciteren Slangen Staal!