Afval in de binnenstad

Minder CO2-uitstoot in de binnenstad. Een betere scheiding van afvalstromen. Méér recycling. Minder overlast voor omwonenden en winkelend publiek. En social return on investment. Dat was de inzet van DPG, die samen met SOG een project heeft geïnitieerd om de afvalinzameling rondom de Markt in Gouda te verbeteren. Want we wilden alle grote bedrijfsafvalcontainers uit het straatbeeld laten verdwijnen.

Stichting Gouda Schoon

En dat is gelukt. De aangesloten (horeca)bedrijven bieden hun vuil voortaan aan in witte plastic zakken die dagelijks vóór 15.00 uur worden opgehaald. Zo wordt gelijk voorkomen dat inwoners hun afval bij het vuil plaatsen. De voor dit project opgerichte stichting Gouda Schoon huurt voor de inzameling een zogenoemde Goupil (elektrotruck) met chauffeur via Promen in Gouda. Dat scheelt weer acht of negen vrachtwagens door het centrum: een beperking van geluid en CO2-uitstoot. Promen zet hiervoor mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Promen brengt de vuilniszakken uit de binnenstad naar Beelen, waar het afval beter gesorteerd, gescheiden en gerecycled wordt.

Gezamenlijke afvalinzameling

Medio 2018 hebben SUEZ en Renewi ook het startsein gegeven voor een proef met gezamenlijke afvalinzameling. Een proef die laat zien dat de doelen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES) bereikt kunnen worden door een goede samenwerking in de keten. De gezamenlijke afvalinzameling levert namelijk een aanzienlijke besparing op van CO2- en NOx-emissies: naar verwachting met minimaal 50% minder inzet van vrachtwagens. Aan de bestaande dienstverlening en contracten van klanten van SUEZ en Renewi verandert niets; elk bedrijf in de binnenstad van Gouda behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar. Maar het restafval wordt voortaan opgehaald door een wagen met beide logo’s. Ook veranderen de inzameldagen voor bedrijfsafval, doordat de inzamelroute verandert. Als de pilot een succes is, verwachten SUEZ en Renewi dat ook andere inzamelaars zich zullen aansluiten bij dit initiatief.