Aangescherpte energiebesparingsplicht

De bestaande energiebesparingsplicht is sinds 1 juli 2023 op verschillende punten aangescherpt. Zo is de doelgroep uitgebreid naar bedrijven en instellingen die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. Ook de glastuinbouw en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, zoals afvalverwerkingsbedrijven en bedrijven in de zware industrie, vallen sinds 1 juli 2023 onder de plicht.

Terugverdientijd

Verder zijn de energiebesparende maatregelen uitgebreid en worden ook maatregelen voor de productie van of de overstap op hernieuwbare energie(dragers) verplicht, maar alleen als die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben en leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot. Dat betekent dat ook PV-panelen onder de energiebesparingsplicht kunnen vallen als ze binnen vijf jaar zijn terugverdiend.

Erkende maatregelenlijst

Bedrijven en instellingen met een jaarlijks gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) hebben een informatieplicht om te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Ze kunnen daarvoor gebruikmaken van de ‘Erkende maatregelenlijst energiebesparing’ (EML). Daarop zijn 149 maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder per bedrijfsactiviteit opgenomen.

Lees meer over de energiebesparingsplicht