DPG-bijeenkomst ‘Onderwijs & arbeidsmarkt’

Bijdragen aan nieuwe oplossingen voor het klimaatprobleem, hoe doen we dat als bedrijfsleven? Woningen, gebouwen en industriële processen energiezuinig maken, duurzame opwekking, veranderende mobiliteit: ze vragen vaak om een andere aanpak en nieuwe technieken. Daar moeten we samen met het beroepsonderwijs op inspelen. Want we gaan vakmensen nodig hebben; experts die geschoold zijn in de nieuwe technieken.

Over die aansluiting met de praktijk gaat de DPG-bijeenkomst op donderdag 7 februari 2019 die we samen met mboRijnland organiseren. De bijdragen komen van Doekle Terpstra (voorzitter van Techniek Nederland, voorheen UNETO-VNI), Jan van Laake (directeur Techniek & ICT mboRijnland) en Teun Bokhoven (voorzitter DPG en onderhandelaar bij het Klimaatakkoord).

Programma

16.00 – 16.30 Inloop
16.30 – 16.35 Thierry van Vught, gemeente Gouda (wethouder Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)
16.35 – 16.55 Doekle Terpstra: Vakmanschap voor de uitvoering van de klimaatopgave
16.55 – 17.15 Jan van Laake: Mogelijkheden vanuit het beroepsonderwijs
17.15 – 17.30 Teun Bokhoven: Praktisch voorstel voor een regionale aanpak
17.30 – 17.45 Discussie
17.45 – 18.30 Kijkje in het nieuwe praktijklokaal Motorvoertuigentechniek met afsluitende netwerkborrel

De bijeenkomst vindt plaats bij mboRijnland, Groen van Prinsterersingel 52, 2805 TE Gouda.

Deelnemen?
We nodigen alle ondernemers in Gouda en de regio van harte uit om deel te nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meldt u zich wel van tevoren aan.

Energiecoöperatie Goudse Panelen van start!

“Bedrijven laten hun betrokkenheid bij de maatschappij, de stad en hun wijk zien ‒ en dat is goed voor hun imago. Ze kunnen duurzaamheid weer een stuk dichter bij de inwoners brengen. En het wordt ze nog eens makkelijk gemaakt ook.” Zo opende Maurice Bourgonje, engineering manager bij Croda, het oprichtingsfeest van Energiecoöperatie Goudse Panelen op 8 januari jl. Een oprichting die intensief begeleid werd vanuit DPG. Goudse Panelen is een samenwerking tussen Croda, Promen, Zorgpartners Midden-Holland en gemeente Gouda, met een prachtig doel: op zoveel mogelijk Goudse bedrijfsdaken zonnepanelen plaatsen om lokaal duurzame elektriciteit op te wekken. Goudse inwoners en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting kunnen profiteren van de opbrengst van deze zonnepanelen. “Investeren in Goudse Panelen is rendabel. Wij zijn beter dan de bank!”

Start: ruim 700 panelen op Croda
Het eerste dak waarop zonnepanelen worden gelegd, is dat van Croda. Ruim 700 panelen komen er in totaal. Natuurlijk zijn er tegengeluiden als het om dit soort energieprojecten gaat, maar Energiecoöperatie Goudse Panelen gelooft ‒ met ons ‒ dat het een flinke stap vooruit is. Wethouder Hilde Niezen tijdens de bijeenkomst: “De energietransitie is een megaklus. Er moet héél veel energie worden opgewekt. Nu zijn er veel gebouwen, maar er is weinig openbare ruimte. Daarom zijn we zo blij met dit initiatief vanuit het bedrijfsleven. Al die daken vol, zou ik zeggen!”