Goudse ondernemingen pakken door met zonnepanelen

Ruim 50 Goudse bedrijven hebben al interesse getoond in het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’. Maar liefst 11 daarvan (zoals de Goudse Betonmortel Centrale, Schoonmaakbedrijf Heuvelman en Van der Speld Bouw) hebben dóórgepakt, en een haalbaarheidsonderzoek laten doen door Greenspread, een onafhankelijke specialist. Is het dak van mijn bedrijfspand geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel kunnen erop, rekening houdend met schaduwwerking en obstakels? En wat leveren ze samen op? Dat blijkt nog heel wat.

Collectieve inkoop

In totaal kan er circa 900 kW aan vermogen bij deze elf bedrijven worden gerealiseerd. Dat zijn ongeveer 2800 zonnepanelen. Binnenkort is er een bijeenkomst met deze voorhoedebedrijven om de mogelijkheden voor collectieve inkoop te bespreken. Dat kan heel veel inkoopvoordeel opleveren; niet alleen qua prijs, maar ook op onderhoud én garanties.

Nieuwe ronde SDE+-subsidie

Voordeel is er ook in de vorm van SDE+: de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie. Deze financiële steun in de rug maakt het plaatsen van zonnepanelen aantrekkelijker. De najaarsronde is inmiddels voorbij; vijf van deze elf Goudse ondernemingen heeft daarvan geprofiteerd. Maar minister Wiebes heeft inmiddels bekendgemaakt dat er in maart 2020 een extra SDE+-ronde komt. In die ronde bedraagt het te verdelen budget tussen de 1,5 en 2 miljard euro. Wie daarvan gebruik wil maken en alsnog wil deelnemen aan ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’, kan mailen naar ron@parktrust.nl. U wordt dan van a tot z begeleid én krijgt korting op een locatieonderzoek (inclusief berekening van de business case).

Begeleiding van a tot z

‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ is een initiatief van Duurzaamheidsplatform Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH. Gezamenlijk hebben ze subsidie aangevraagd én gekregen om ondernemers actief te kunnen ondersteunen bij het realiseren van zonnepanelen op hun bedrijfsdaken. Het traject is speciaal opgezet voor de bedrijventerreinen Kromme Gouwe, Gouwespoor en Nieuwe Park, maar ook andere Goudse bedrijven kunnen deelnemen. Meer info en FAQ’s