Servicepunt voor bedrijven

Goed nieuws! 21 maart 2022 is de Stichting Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland opgericht. Dit servicepunt gaat ondernemers, gebouweigenaren en bedrijventerreinverenigingen met hand- en spandiensten bijstaan en ze begeleiden bij de uitvoering van de energietransitie. Daartoe wordt intensief samengewerkt met de gemeenten in Midden-Holland.

Het Servicepunt Energie Bedrijven (SEB) heeft als doel de energietransitie bij bedrijven te bevorderen, en is een gezamenlijk initiatief van de Duurzaamheidsplatforms van het bedrijfsleven en de Energiecoöperaties in Midden-Holland. De komende maanden zal het servicepunt verder worden ingericht; het streven is medio dit jaar operationeel te zijn.

Stevige bijdrage

Met de oprichting van het SEB denken we als initiatiefnemers een stevige bijdrage te leveren aan de uitvoering van zowel de Regionale Energie Strategie (RES MH) als de Transitievisies Warmte binnen onze regio.

Meer informatie? Neem gerust contact op: info@dpgouda.nl.