Inzet van bedrijfsdaken essentieel voor energietransitie

Bedrijfsdaken gaan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Dat staat in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) Midden-Holland, waarover vóór 1 juli een besluit wordt genomen door gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen. In de voorlopige plannen worden naar verwachting zo’n 750 bedrijfsdaken voorzien van zonnepanelen tot 2030. Alleen al dit onderdeel van de RES zal genoeg stroom moeten opwekken voor circa 5000 huishoudens in de regio, en draagt dan bijna voor 30% bij aan de hele RES-opgave. Technisch gezien is die optie goed uitvoerbaar, menen de duurzaamheidsplatformen voor ondernemers in Midden-Holland (DPMH). Maar dan moeten er goede economische condities voor bedrijven worden geboden en zal er voldoende steun vanuit gemeenten en provincie moeten zijn om dit te realiseren.

Ontzorgconcept

Veel ondernemers staan niet negatief tegenover duurzame opwek op hun bedrijfsdaken, maar zijn er niet op ingesteld zo’n project te realiseren. Het kost vaak te veel tijd, te veel geld en te veel kopzorg. Om het bedrijfsleven te ontzorgen werken de duurzaamheidsplatformen in Midden-Holland samen met energiecoöperaties in de regio aan een speciaal zon op dak-concept. Daarin worden bedrijven geholpen met eventuele aanpassingen van de dakconstructies, vergunning- en subsidieaanvragen, financiering, verzekeringen en alle andere aspecten die van belang zijn. Waarbij het voor de bedrijven ook economisch rendabel moet zijn. In dit innovatieve concept kunnen ook burgers participeren via de energiecoöperaties. Bedrijven die serieus geïnteresseerd zijn in de eerste uitrol van dit concept en een PV-systeem op hun dak willen installeren, kunnen mailen.