Groen licht voor duurzame en toegankelijke gemeentegebouwen

De gemeente Gouda gaat 69 gebouwen verduurzamen. Het gaat daarbij om 80.000 vierkante meter aan gebruiksoppervlakte (vergelijkbaar met 16 voetbalvelden). Voor deze megaklus is 60 miljoen euro gereserveerd. Naast de uitvoering van het verduurzamingsprogramma wordt de komende 3 jaar de toegankelijkheid verbeterd van 40 gemeentelijke gebouwen met een (semi)publiek karakter.

De gemeenteraad is woensdag 7 februari akkoord gegaan met het omvangrijke plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen en toegankelijker te maken. Daarmee kan het stadsbestuur een van zijn grootste opgaven in het bestuursakkoord 2022-2026 (‘Geef Gouda door’) waarmaken. Het heeft zich daarbij twee doelen gesteld: allereerst 55% minder CO2-uitstoot in 2030, en daarnaast geheel CO2-neutraal en aardgasvrij in 2040. Met de toegankelijkheidsmaatregelen wordt invulling gegeven aan de ambities van het VN-verdrag handicap.

“Gouda goed doorgeven aan volgende generaties, de kern van ons bestuursakkoord, betekent dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven”, zegt wethouder Thierry van Vugt (onder meer vastgoed en monumentaal erfgoed). “Verduurzaming en inclusiviteit – dus ook overal goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking – geven we hiermee verder inhoud. De lat ligt hoog. En vooral de opgave om gemeentelijke gebouwen met een monumentale status te verduurzamen is een flinke uitdaging. Particuliere eigenaren van een monument in de binnenstad kunnen dat beamen. Maar we gaan ervoor, en gaan ook zelf beproeven hoe deze belangen in de praktijk goed samen kunnen gaan. Het geld is gereserveerd en ik ben blij met de grote steun van de gemeenteraad.”

Monumenten

De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit meer gebouwen dan de 69 die nu voor verduurzaming in aanmerking komen. Sommige gebouwen zijn echter niet of nauwelijks te verduurzamen of gebruiken niet of nauwelijks energie, zoals de muziektent in het Houtmansplantsoen en de visbanken op de Lage en Hoge Gouwe. Bij 32 van de 69 gebouwen gaat het om monumenten. Het verduurzamen van deze monumenten vereist meer maatwerk en brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

“Verduurzamingsdoelen en het behoud van monumentale waarden kunnen met elkaar op gespannen voet komen te staan. Kijkend naar het verduurzamingsplan voor het stadhuis op de Markt, ben ik niettemin optimistisch over de te behalen resultaten”, zegt wethouder Thierry van Vugt hierover.

De nieuwe verduurzamingsoperatie begint met de 25 grootste gebouwen, goed voor circa 75 procent van het totaal aantal vierkante meters en het energieverbruik van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

In 2017 werden 5 gebouwen aangewezen als showcase om ervaring op te doen: kinderboerderij De Goudse Hofsteden, de Chocoladefabriek, Cultuurhuis Garenspinnerij, Ontmoetingscentrum Van Noord en de Goudse Schouwburg. In deze gebouwen is ruim 3,3 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer verbeterde isolatie en duurzame installaties. Inmiddels is Ontmoetingscentrum Van Noord aan de Lekkenburg als eerste gemeentelijk gebouw aardgasvrij. Aanvullend zijn nog eens zonnepanelen gelegd op het Huis van de Stad, de Schouwburg, het Cultuurhuis, de kinderboerderij en, recent, de brandweerkazerne.

Toegankelijkheid

De komende jaren worden ook maatregelen genomen om de fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen te verbeteren voor mensen met een beperking. Bureau Ongehinderd, ingeschakeld door de gemeente, heeft gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd aan de hand van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) en de gemeente voorzien van een advies. Hierbij is ook samengewerkt met de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking.

De gemeente Gouda streeft ernaar om toegankelijkheid te realiseren op het gouden NLKT-ambitieniveau. De verwachting is dat 40 gebouwen na 3 jaar voorzien zijn van 16 gouden, 16 zilveren en 8 bronzen keurmerken. Voor de toegankelijkheidsmaatregelen is 2,5 miljoen euro gereserveerd.

 

Foto: Astrid den Haan