Expertise voor zonnevelden gezocht

De gemeenten in Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) investeren de komende jaren honderden miljoenen in zonnepanelen op daken en zonnevelden. Op dit moment stellen ze kaders op voor de uitvraag voor zonnevelden vanaf 2024. Dat soort zonnevelden zijn één tot tientallen megawattpiek (MWp) per veld groot.

Lokale betrokkenheid en medewerking

De ondernemersverenigingen en duurzaamheidsplatforms in de regio willen dat de ontwikkeling van deze zonnevelden zoveel mogelijk gebeurt met betrokkenheid en medewerking van lokale ondernemers. Dat stimuleert de lokale economie en vergroot het draagvlak. Daarom stellen ze een lijst op met relevante aanbieders om aan de gemeenten aan te bieden. Het gaat dan om diensten en leveringen van bijvoorbeeld ontwerp, projectmanagement, financiering, levering van ondersteuningsconstructies, aanleg en aansluiten van PV-panelen, beheer en onderhoud.

Meld u aan!

Heeft uw bedrijf expertise op dit vlak en wilt u bij de realisatie en/of exploitatie van zonnevelden betrokken zijn? Stuur dan vóór 1 augustus a.s. een mail naar info@seb-mh.nl met:
– uw bedrijfsnaam en contactgegevens;
– uw bedrijfsomvang (grove indicatie van jaaromzet en aantal fte (wordt niet gepubliceerd));
– relevante werkzaamheden/expertise in dit kader;
– de onderdelen waarbij u betrokken wilt zijn.