Door Oekraïne nieuwe urgentie; komende Goudse gemeenteraad wil sneller verduurzamen

We moeten nú handelen. Daarover waren de politieke partijen het bijna unaniem eens. Onder grote belangstelling gingen elf kandidaat-raadsleden maandagavond 7 maart in de Garenspinnerij met elkaar in debat over duurzaamheid. De prikkelende stellingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen (circulariteit, fair trade), energietransitie en groen (klimaatadaptatie, biodiversiteit) leverden interessante discussies én mooie beloftes op.

Het ‘w-woord’

Het thema ‘energietransitie’ maakte, zoals verwacht, het meest los. Zelfs het w-woord (windmolens) werd niet geschuwd. De conclusie: de energietransitie is zeer urgent, maar ook een grote opgave die vraagt om leiderschap van de gemeente, en een actieve rol om burgers en bedrijven te helpen bij het proces. Met, natuurlijk, extra aandacht en inzet voor mensen die de energierekening niet kunnen betalen. De meerderheid van de partijen vindt ook dat de gemeente zelf het voorbeeld moet geven, en dat duurzaam inkopen wel wat meer mag kosten. En de meerderheid is vóór een goed gevuld Groenfonds om meer biodiversiteit en groen in de stad te krijgen. Een Groenraad waarin deskundige burgers participeren is een goed idee, maar de gemeenteraad beslist.

Publiek kiest voor 2040

Hoewel bijna alle partijen de transitie niet willen uitstellen, maakt het wel verschil op wie je stemt. Een zinvol debat dus, met soms onverwachte overeenstemming tussen partijen, vooral als het gaat om een actieve(re) rol van de gemeente in de verduurzamingsopgave. En het publiek? De ruim 100 Goudse inwoners en ondernemers in de zaal kozen bij de publieksstellingen massaal voor 2040 als stip op de horizon voor een CO2-neutraal en aardgasvrij Gouda, en willen daar actief aan bijdragen.

Terugkijken

Misschien is dit debat wel de start van een nieuwe traditie, vinden we als initiatiefnemers: Energiecoöperatie Gouda, Fairtrade Gouda, Werkgroep Duurzaamheid Gouda en Duurzaamheidsplatform Gouda. Het debat kan worden teruggekeken via het YouTube-kanaal van Gouwestad TV.

https://www.youtube.com/watch?v=onIt7WxNkYs

Wie benieuwd is naar alle standpunten van de 13 politieke partijen, kan de stemwijzer raadplegen. Vragen naar aanleiding van het debat? Mail naar info@dpgouda.nl.