Gouda zet extra in op duurzaamheid om doelen te behalen

We willen Gouda duurzaam doorgeven aan volgende generaties. Dat stelt het bestuursakkoord ‘Geef Gouda door’. Dat betekent onder andere dat Gouda als doel heeft gesteld om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Als tot die tijd wordt gewerkt volgens het huidige beleid, haalt Gouda dit doel in 2040 voor bijna 80%. Om 100% CO2-neutraal in 2040 te kunnen halen, stelt Gouda dit jaar een duurzaamheidsplan op met aanvullende acties.

Wethouder duurzaamheid Michel Klijmij-van der Laan: “Uit de doorrekening blijkt dat we op weg zijn, maar dat er nog veel moet gebeuren om 2040 binnen handbereik te houden. De doorrekening is gedaan op basis van beleid dat bijdraagt aan deze doelstelling: de Transitievisie Warmte, het Gouds Isolatieprogramma en het Verkeerscirculatieplan. Binnen deze projecten, maar ook bij ander beleid wat aan het doel kan bijdragen, wordt bekeken wat er gedaan kan worden om tot nóg meer CO2-reductie te komen.”

Extra acties al gestart

Er wordt al gewerkt aan het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Ook kijkt de gemeente de komende tijd naar een helder toekomstbeeld voor scholen en sportaccommodaties. Deze acties zullen ook onderdeel zijn van het duurzaamheidsplan.

Allereerst wordt er met de bestaande budgetten van de lopende programma’s gewerkt. Verdere gevolgen voor de financiering worden bij de uitwerking van het duurzaamheidsplan in kaart gebracht. Er wordt rekening gehouden met de vele taken waar de gemeente voor staat en de beperkte financiële ruimte.

Investeren is noodzakelijk

Aangezien de gevolgen van klimaatverandering nu al te merken zijn, lijken de acties binnen het duurzaamheidsplan noodzakelijk. Er moet worden geïnvesteerd om hoge kosten op een later moment te voorkomen. Ook draagt inzet op klimaatadaptatie en verduurzaming bij aan een leefbare stad, voor nu en in de toekomst.

Het duurzaamheidsplan wordt dit jaar opgesteld. Naast de genoemde inzet voor de komende jaren zal ook een verdere doorkijk richting 2040 deel uitmaken van het plan. De gemeenteraad wordt betrokken om input te leveren voor de invulling van het duurzaamheidsplan.

 

Foto: Astrid den Haan