Zon op bedrijventerreinen Gouda

Zonnepanelen kunnen een goede investering zijn. Ze bieden in veel gevallen financieel voordeel, maar hebben ook op andere vlakken meerwaarde. Denk aan uitstraling en imago, en aan een ‘labelsprong’ van uw bedrijfspand. Maar hoeveel en welke zonnepanelen schaft u aan? Waar? En welke subsidies zijn er?

Begeleiding van a tot z

In het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ (2020) werden ondernemers van a tot z begeleid. Het was een initiatief van Duurzaamheidsplatform Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH speciaal voor de bedrijventerreinen Kromme Gouwe, Gouwespoor en Nieuwe Park, maar ook andere Goudse bedrijven konden deelnemen. Deelnemers werden actief ondersteund bij het realiseren van zonnepanelen op hun bedrijfsdak. Letterlijk vanaf het begin, met inzicht in de mogelijke scenario’s voor de specifieke situatie.

Fase 1: inventarisatie en subsidieaanvraag Greenspread, een onafhankelijke specialist in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame-energiesystemen, voerde een locatieonderzoek uit en bracht de technische mogelijkheden op de locatie in kaart. Aan dit locatieonderzoek betaalde gemeente Gouda mee. Er waren drie opties:

Optie A: Greenspread maakte op basis van luchtfoto’s en informatie over energieverbruik, -aansluiting en -tarieven een technisch ontwerp met bijbehorende businesscase. Optie B: Dit is zoals optie A maar met een technische verdiepingsslag: een projectmanager van Greenspread kwam langs op locatie om onder meer op de daken, in de meterkast en op plekken voor de omvormers te kijken. Optie C: Een uitgebreidere versie van het haalbaarheidsonderzoek, waarbij niet alleen naar zonnepanelen werd gekeken, maar ook naar bijvoorbeeld ledverlichting, de warmtevoorziening en laadpalen. Ook de financiële kant werd natuurlijk uitgewerkt: Greenspread stelde vast hoe hoog de investeringen zijn en welke terugverdientijden daarbij horen. Op basis van de bevindingen bepaalden ze samen met de ondernemer een aanvraagstrategie voor de SDE+-regeling. De SDE+ is een exploitatiesubsidie vanuit het Rijk waarmee de ondernemer 15 jaar lang subsidie krijgt voor iedere kilowattuur die hij zelf opwekt met zonnepanelen.

Fase 2: inkoop Na de gunning van de SDE+ kon er via een (collectieve) aanbesteding een geschikte partij worden gevonden aan wie de installatie werd toevertrouwd.

Fase 3: bouw De zonnepanelen konden worden geplaatst (en eventuele andere duurzame maatregelen konden worden doorgevoerd).

Meer weten over zonnepanelen? Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen