De komende jaren spelen grote thema’s in de maatschappij ‒ en dus ook bij ondernemingen en organisaties. De energietransitie, en het vervangen van aardgas door andere energiebronnen. De ontwikkeling naar een circulaire economie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de eisen die de samenleving aan het bedrijfsleven stelt op dat gebied. En de veranderingen in het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het zijn allemaal ontwikkelingen die vragen om een innovatieve aanpak, en om nieuwe vormen van samenwerking. Tegen die achtergrond heeft en zoekt DPG samenwerking met:

 • Gemeente Gouda en de regiogemeentes
 • Collega-duurzaamheidsplatforms zoals DPW (Waddinxveen), Waardzaam (Krimpenerwaard), Duurzaamheidsplatform Bodegraven Reeuwijk en VOA (Alphen aan den Rijn)
 • Omgevingsdienst Midden-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Mozaïek Wonen, Woonpartners
 • mbo Rijnland, Wellantcollege Gouda, Hoornbeeck College
 • CIV Smart Technology
 • MaakGoudaDuurzaam
 • Gouda Onderneemt! (inclusief VBG en SOG)
 • Stichting Gouda Schoon
 • Groene Hart Werkt!
 • MVO-Nederland
 • Green Business Club
 • TNO
 • NVDE