Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) is een stichting. Het bestuur wordt gevormd door:

Teun Bokhoven, voorzitter

Thijs de Neeve, secretaris

Arjan van ’t Leven, penningmeester

Nico Voogt, bestuurslid