Sinds 2015 heeft DPG al diverse collectieve projecten geïnitieerd, uitgewerkt en gefaciliteerd. Zo hebben we met partner TNO de contouren uitgezet voor een energyservice company voor een Gouds bedrijventerrein, met als doel het terrein aardgasloos te maken. Het was ook DPG die heeft voorgesteld bij de uitvoering van de Wet milieubeheer (Wm) niet handhaving maar ondersteuning centraal te stellen. Advies in plaats van dwangsommen dus. Samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (belast met de handhaving) is een pilot uitgevoerd waarin ondernemers werden geholpen met energiebesparingsadviezen en de uitvoering daarvan. Met succes: het DPG-initiatief wordt nu verder binnen Gouda en de regio uitgerold, en vindt inmiddels landelijke navolging.