Zonnepanelen? Denk aan de najaarsronde van SDE+!

29 oktober a.s. gaat de najaarsronde open van de SDE+: de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie. Met deze financiële steun in de rug wordt het plaatsen van zonnepanelen nog aantrekkelijker. Maar … hoe vraagt u de subsidie aan? En is het dak van uw pand eigenlijk wel geschikt voor zonnepanelen? In het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ wordt u van a tot z begeleid, vanaf de inventarisatie tot en met de subsidieaanvraag, de organisatie van een (collectieve) aanbesteding voor de installatie én de bouw. Wilt u meedoen en profiteren van de SDE+, reageer dan snel, want 2019 is het laatste jaar waarin de SDE+-regeling in deze vorm (en met deze budgetten) bestaat. Stuur een mail naar ron@parktrust.nl.

Inmiddels zijn al meer dan 30 Goudse ondernemingen in gesprek over zonnepanelen. Parktrust voert de inventarisatie uit, en gaat met een speciale toolkit de mogelijkheden langs. Het technische locatieonderzoek doet Greenspread, een onafhankelijke specialist in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame-energiesystemen.

Begeleiding van a tot z

Het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ is een initiatief van Duurzaamheidsplatform Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH gezamenlijk. Het traject is ontwikkeld voor de bedrijventerreinen Kromme Gouwe, Gouwespoor en Nieuwe Park, maar ook andere Goudse bedrijven kunnen natuurlijk deelnemen. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u een (gratis en vrijblijvend) gesprek aanvragen met Parktrust: ron@parktrust.nl. Wilt u meer lezen over zonnepanelen, kijk dan bij de FAQ’s.

Duurzaam het nieuwe normaal

De tijd dat duurzaamheid binnen bedrijven iets uitzonderlijks was, ligt gelukkig ver achter ons. Dat is ook niet verwonderlijk, want verduurzaming van de bedrijfsprocessen loont. Bovendien vragen klanten en de samenleving er steeds meer om. Daarmee is duurzaamheid niet meer weg te denken: er ontwikkelt zich een miljardenbedrijfstak en de groei daarvan is inmiddels sterker dan die van bijvoorbeeld de ICT-sector.

Dichter bij huis

Met het recent afgesloten Klimaatakkoord komt verduurzaming steeds dichter bij huis. Onderwerpen zoals CO2- reductiemaatregelen in de industrie en geleidelijke uitfasering van aardgas voor verwarming worden concreet. Daarvoor wordt nieuwe landelijke wetgeving voorbereid, en binnen het gemeentelijk beleid worden de inspanningen verder opgevoerd.

Voor de gemeente Gouda is de energietransitie een belangrijke prioriteit. Er worden plannen voorbereid: hoe kunnen woonwijken en bedrijventerreinen op termijn van duurzame warmte worden voorzien? DPG is nauw betrokken bij deze voorbereidingen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de regionale energiestrategie (RES Midden-Holland) die het komende jaar moet worden afgeleverd. Daarin worden de contouren bepaald van de toekomstige energie(opwekkings)voorziening in de hele regio Midden-Holland. Allemaal zaken die voor de langere termijn ook voor bedrijven en ondernemers van groot belang zijn!

Er valt nog veel te winnen

Maar ook nu gebeurt er al het nodige in de praktijk. In Gouda zijn er steeds meer bedrijven die zich actief met verduurzaming bezighouden. Denk aan het succesvolle initiatief van de bedrijvencoöperatie Goudse Panelen en de gestage groei van zonne-energiesystemen op bedrijfsdaken. Maar er valt nog veel te winnen. Er zijn nog steeds bedrijven die nog niet voldoen aan de ‘omgekeerde bewijslast’ en waarschijnlijk kansen laten liggen voor zeer rendabele maatregelen op het gebied van energiebesparing. Kijk nog eens terug naar de informatiebijeenkomst die DPG eerder dit jaar heeft georganiseerd en check of een energiescan u over de drempel kan helpen. Voor bedrijven die zonne-energie overwegen bestaat de mogelijk voor een locatieonderzoek. Kortom: de energietransitie is feitelijk begonnen. Zorg dat u tijdig het belang herkent en sluit u aan bij de groeiende groep bedrijven die hiermee bezig zijn.

Komt u naar de bijeenkomst?

Verduurzaming is natuurlijk meer dan energietransitie. Ook circulaire bedrijfsvoering valt daaronder. Dat thema zal uitvoerig onder de aandacht komen tijdens de DPG-najaarsbijeenkomst op 21 november, waar voormalig minister Jacqueline Cramer, vanuit haar rol als duurzaamheidambassadeur van de Economic Board Amsterdam haar ervaringen met circulaire economie zal delen en we een kijkje achter de circulaire schermen van Cyclus zullen nemen. We zien u dan graag, want duurzaamheid wordt het nieuwe normaal en daar wilt u natuurlijk meer van weten!

Teun Bokhoven, voorzitter DPG

Zonnepanelen? Laat een locatieonderzoek doen!

Is het dak van mijn bedrijfspand geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel kunnen erop, rekening houdend met schaduwwerking en obstakels? En wat leveren ze samen op? Op 12 september worden in Gouda weer locatieonderzoeken gedaan. Greenspread, een onafhankelijke specialist in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame-energiesystemen, brengt die dag de technische mogelijkheden van bedrijfsdaken in kaart. Bij voldoende deelname (zes bedrijven) krijgt u een collectiviteitskorting van € 150,-. Gemeente Gouda betaalt ook nog eens € 100,- per locatieonderzoek mee. Interesse? Stuur dan een mail naar ron@parktrust.nl.

Meerwaarde

Als ondernemer heeft u vast al zonnepanelen overwogen. Behalve financieel voordeel bieden ze immers ook op andere vlakken meerwaarde. Denk maar aan uitstraling en imago, en aan een labelsprong van uw bedrijfspand. Om u actief te ondersteunen bij de plaatsing, is het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ opgezet; een initiatief van Duurzaamheidsplatform Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH gezamenlijk. In dit traject wordt u van a tot z begeleid, vanaf de inventarisatie tot en met bouw, inclusief de subsidieaanvraag en organisatie van een (collectieve) aanbesteding voor de installatie. Bovendien krijgt u ook financieel een steuntje in de rug.

“Er wordt veel uit handen genomen”

“De belangstelling voor het traject is groot”, vertelt parkmanager Ron Verhage van Parktrust. Met een toolkit gaat hij bedrijven langs om de mogelijkheden voor zonnepanelen te bespreken. “Vooral op bedrijventerrein Gouwestroom! Veel ondernemers willen graag, maar het ontbreekt ze vaak aan tijd, kennis en/of capaciteit om dóór te pakken. Voor die bedrijven is dit traject ideaal. Ze worden ontzorgd én krijgen korting.”

Het traject is ontwikkeld voor de bedrijventerreinen Kromme Gouwe, Gouwespoor en Nieuwe Park, maar ook andere Goudse bedrijven kunnen natuurlijk deelnemen. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden bij Ron Verhage: ron@parktrust.nl. Wilt u meer lezen over zonnepanelen? Lees de FAQ’s.

Onderzoek naar motivatie om te verduurzamen

Wat triggert ondernemers om de stap naar verduurzaming te maken? Een belangrijke vraag! Rens Reichard, leerling van het Antoniuscollege Gouda, zoekt naar het antwoord in zijn profielwerkstuk, omdat “het opwarmende klimaat een belangrijk thema is in de huidige maatschappij, en bedrijven daarin een groot aandeel hebben en de bevolking kunnen beïnvloeden.”

Voor zijn onderzoek heeft de 6 vwo’er een enquête opgesteld. Wij hopen dat u daaraan wilt deelnemen, en zijn benieuwd naar de uitkomsten!

Ga naar de vragenlijst

Goudse Panelen: óók geschikt voor ondernemers!

Het eerste zonneproject van Energiecoöperatie Goudse Panelen heeft een vliegende start gemaakt. Maar liefst 670 zonnepanelen komen er op het dak van Croda te liggen. En meer dan 80% daarvan is al vergeven. Dat betekent dat het project nog dit najaar wordt gerealiseerd!

Ook voor ondernemers
Er zijn nog zo’n 130 panelen beschikbaar. Ook als ondernemer kunt u daarvan profiteren, als u tenminste een kleinverbruikersaansluiting heeft. Dus heeft u een bedrijf in Gouda, zelf geen geschikt dak en wél interesse in zonnepanelen? Neem dan contact op: info@goudsepanelen.nl. Samen met u kijkt het bestuur of u ook binnenkort duurzaam en lokaal opgewekte energie kunt gaan afnemen.

Energiecoöperatie Goudse Panelen
Drie Goudse bedrijven, Croda, Zorgpartners Midden-Holland en Promen, hebben samen met gemeente Gouda Energiecoöperatie Goudse Panelen opgericht. Het doel van de coöperatie is om op grote daken in Gouda zonnepanelen te plaatsen ten behoeve van Goudse inwoners en ondernemers. Zo wordt een positieve bijdrage geleverd aan de CO2-vermindering!

Inschrijving
De inschrijving blijft open tot het project 100% vol is. Kijk voor meer informatie op www.goudsepanelen.nl.

Energiescan door de ODMH

“De ODMH moet handhaven. Maar liever willen we ondersteunen. De ODMH wil u uitleg geven over de EML [lijst met erkende maatregelen – red.] die voor úw onderneming geldt, en uw vragen beantwoorden over de Informatieplicht. Bovendien kunt u een gratis energiescan bij ons aanvragen.” Het waren de woorden van André Mutter, directeur van de ODMH, tijdens het minisymposium ‘De omgekeerde bewijslast’ op 28 maart jl. Er kwamen veel positieve reacties op dat aanbod. Maar hoe ziet zo’n scan er eigenlijk uit? We keken mee tijdens het bezoek van Gerwin Boerboom, adviseur energiebesparing ODMH, afdeling Bedrijven, aan Stichting Bevordering Beroepsopleidingen (SBB) Gouda aan de Winterdijk.

De scan in het kort
In het kort: eerst krijgt u een ‒ heel verhelderende(!) ‒ uitleg over de achtergronden en het doel van de Informatieplicht, en de rol van de ODMH daarin. Vervolgens stelt de adviseur u algemene vragen over het pand en het gebruik ervan. Daarna checkt hij met u de EML die geldt voor uw sector. Welke maatregelen heeft u al getroffen, en welke niet? Tot slot loopt de adviseur met u het pand door om een en ander op te nemen en foto’s te maken. “We vullen ter plekke al zoveel mogelijk in. Wat we niet 1, 2, 3 weten, zoeken we uit. Uiteindelijk krijgt het bedrijf een rapport dat vrijwel een op een kan worden ingevoerd in het eLoket van de RVO [Rijksdienst voor Ondernemend Nederland -red.]”, vertelt Gerwin.

Algemene gegevens over het pand
Wijnand Scholtens, directeur van SBB Gouda, heeft het eHerkenningsmiddel dat daarvoor nodig is al aangevraagd. SBB is een particuliere instelling met een lange en boeiende geschiedenis. Anno 2019 kent ze twee takken: een lasopleiding en een keramiekopleiding. Zo’n 9 jaar geleden verhuisde het instituut van de Ambachtsschool op de Graaf Florisweg naar een oude basisschool op de Winterdijk.

En daarmee komen we bij het eerste deel van de energiescan: de gegevens over het pand en het gebruik ervan. Wat is het bouwjaar? Is het nog gerenoveerd of heeft het een aanbouw? Een vraag die zeker voor SBB relevant is, want het schoolgebouw stamt uit 1950-1953. De aanbouw dateert uit de jaren zestig. Gerwin gaat het hele rijtje af: radiotoren, oppervlak, zonnepanelen, muren (geïsoleerd? spouw?), glas (enkel, dubbel of hr), slimme meter, buitenverlichting, ketels, ventilatie …

EML voor de specifieke sector
Zonnepanelen heeft SBB Gouda overigens niet, maar: “Het dak gaat nog zo’n twee jaar mee. Dan wordt het vervangen en geïsoleerd, en plaatsen we er meteen zonnepanelen op.” En dat is conform het advies. Niet alle maatregelen hoeven namelijk direct te worden genomen, u kunt ook wachten tot er een ‘natuurlijk moment’ komt. Dát is het moment om door te pakken. Wel heeft SBB de nodige andere maatregelen ingevoerd. Zo is vrijwel alle verlichting al vervangen door ledverlichting.

Alle maatregelen die op de EML voor scholen staan, neemt Gerwin een voor een door. Van toepassing of niet? Genomen of niet?

Opname en foto’s
Tot slot lopen we een ronde door de school. Ook nu weer tekent Gerwin op, en op verschillende plekken maakt hij foto’s. Van het glas, de verlichting. Tussendoor doet hij nog wat suggesties, en geeft hij nuttige informatie. Wijnand lacht: “Dat is precies de reden waarom ik me heb aangemeld. Je wordt er niet dommer van!”

Inmiddels heeft SBB Gouda het rapport ontvangen en de gegevens doorgestuurd via het eLoket.

Duurzaamheidsplatform Gouda sluit zich aan bij Green Business Club

Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) heeft zich aangesloten bij Green Business Club (GBC). Het is daarmee de tiende deelnemer van de ‘groene’ netwerkorganisatie. Thijs de Neeve, secretaris DPG: “Wat wij in Gouda en de regio willen bereiken op het gebied van duurzaamheid, en vooral ook de manier waarop, sluit perfect aan bij de doelstellingen van Green Business Club. Door onderdeel te zijn van dit landelijke netwerk, hopen we nog meer impact te realiseren op lokaal niveau.” Green Business Club is een netwerkorganisatie van bedrijven die met elkaar samenwerken aan de verduurzaming van lokale gebieden en bedrijventerreinen.

Doen’ en ‘realiseren’ staat centraal
Bij Duurzaamheidsplatform Gouda zijn inmiddels 25 bedrijven, organisaties en instellingen aangesloten die ‘duurzaamheid in hun DNA hebben en die de ontwikkelingen willen volgen of duurzamer willen werken’. Met concrete korte- en lange termijnprojecten leveren de bedrijven een actieve bijdrage aan de verduurzaming van Gouda en de regio. Thijs de Neeve: “De lokale scope van DPG en het feit dat in onze aanpak het ‘doen’ en ‘realiseren’ centraal staat, sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Green Business Club. Wat ons betreft was het dan ook 1 + 1 = 3 om ons aan te sluiten bij dit landelijke netwerk.”

Schaalvergroting
Eline Kik, directeur Green Business Club Nederland: “We zijn heel erg blij met DPG als tiende lokale Green Business Club! De ‘GBC-formule’ is ontstaan als initiatief vanuit het bedrijfsleven; bedrijven verenigen zich in een lokale GBC en werken aan de verduurzaming van het eigen gebied. De nadruk ligt op het uitvoeren van concrete projecten, denk aan de plaatsing van deelauto’s, het succes van het PowerNEST in Rotterdam, Zero Waste Zuidas in Amsterdam of de bundeling van logistieke stromen. Met elkaar kun je simpelweg meer dan in je eentje. Bovendien hebben bedrijven vaak dezelfde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.” Thijs de Neeve: “Er zit veel meerwaarde in de collectieve aanpak; je ziet dat bepaalde bedrijfsoverstijgende activiteiten daardoor makkelijker opgepakt kunnen worden.”

Delen van best practices
“Vorig jaar zijn we in het kader van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) in Gouda gestart met een proef met gezamenlijke afvalinzameling. Hierdoor verwachten we vijftig procent minder inzet van vrachtwagens in de binnenstad”, aldus De Neeve. Andere Green Business Clubs, in Amsterdam Zuidas, het Utrechtse stationsgebied en Den Haag Beatrixkwartier, werken ook (op grote schaal) aan deze Green Deal ZES. Daar kan DPG kennis en best practices ophalen voor de tweede fase: de opschaling van dit project naar Goudse bedrijventerreinen. Thijs de Neeve: “Andersom kunnen wij ook onze kennis delen met andere Green Business Clubs in Nederland. Zo is ons Zon op Bedrijfsdaken project heel succesvol. Wat als alle bedrijven met een schuin of plat dak die participant zijn van een GBC in Nederland die oppervlakte gebruiken om duurzame energie op te wekken? Dan kun je echt impact maken!”

Over Green Business Club Nederland
Samen met haar partners NS, Engie, Alliander, Hulshoff B.V., APPM en de Dutch Green Building Council, verbindt Green Business Club Nederland het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen op lokaal niveau om samen duurzame projecten te initiëren en uit te voeren.

Momenteel zijn er tien lokale Green Business Clubs: Amsterdam Zuidas, Utrecht Centraal, Den Haag Beatrixkwartier, Duiven, Eindhoven Stationsgebied, Twente, Rotterdam Alexander, Arnhem, Zaanstad en Gouda. De 11e en 12e GBC zijn in oprichting: er is veel vraag naar de GBC-formule. Het netwerk bestaat uit ruim 200 bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de verduurzaming, verlevendiging en vergroening van hun gebied of bedrijventerrein. Kijk voor meer informatie op www.greenbusinessclub.nl.

Energiebesparing en Informatieplicht: grijp uw kansen

“De energietransitie is niet iets om bang voor te zijn.” Dat is de vaste overtuiging van Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad en gastspreker op het minisymposium ‘Wet milieubeheer, de omgekeerde bewijslast’ op 28 februari jl. in De Goudse Schouwburg. “Integendeel, de transitie geeft een geweldige boost aan de economie. Het maakt ondernemingen innovatief, en levert enorme besparingen (400 miljoen per jaar!) op. Maar ook meer banen! Want voor alle banen die verdwijnen in de fossiele-energiesector, komen er 7 x zoveel terug in andere sectoren. Zie het dus niet als een bedreiging.”

Informatieplicht
Aanleiding voor zijn pleidooi is de invoering van de Informatieplicht Energiebesparing. Energiebesparing is een belangrijke pijler in de uitvoeringsagenda 2018 van het Nationaal Energieakkoord. “Want”, zo maakt Stef Strik duidelijk, “er is veel besparing vanuit de Wet milieubeheer blijven liggen.” Strik is van het directoraat-generaal Klimaat en Energie (ministerie van EZK). Hij legt tijdens het minisymposium het hoe, wat en waarom uit van de Informatieplicht Energiebesparing, die alleen geldt voor bedrijven in Nederland die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken.

Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019
“De Wet milieubeheer, die overigens al uit 1993 dateert, verplicht bedrijven besparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar laten terugverdienen. Om ondernemers inzicht te geven in die maatregelen, zijn lijsten met Erkende Maatregelen (EML) opgesteld. Maar die lijsten waren niet altijd even duidelijk. En handhaving van de energiebesparingsplicht bleek lastig. Daarom zijn de lijsten nu geactualiseerd, en moeten zo’n 100-125 duizend bedrijven in Nederland voortaan de voortgang rapporteren aan het bevoegd gezag. De eerste rapportage wordt uiterlijk 1 juli 2019 verwacht.”

ELoket
Rapporteren doet u via het eLoket van RVO. Daarvoor heeft u eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Als u bent ingelogd, kunt u rapporteren welke erkende maatregelen u heeft genomen. U mag daar een toelichting op geven, maar dat hoeft niet. Hoe het precies werkt, leest u in de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing van RVO.

De ODMH kan vervolgens uw rapportage ophalen in het eLoket. Die informatie wordt gebruikt om te bepalen of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en Informatieplicht. Mogelijk volgt er een controle. Maar hoe meer u aan energiebesparing heeft gedaan, hoe kleiner de kans.

Ondersteuning vanuit de ODMH
André Mutter directeur van de ODMH, vult Strik aan: “De ODMH moet handhaven. Maar liever willen we ondersteunen. De ODMH wil u uitleg geven over de EML die voor úw onderneming geldt, en uw vragen beantwoorden over de Informatieplicht. Bovendien kunt u een gratis energiescan bij ons aanvragen. Er is een beperkt aantal scans mogelijk, dus wees er wel op tijd bij.” Interesse? Mail naar jmellema@odmh.nl.

En dat is precies de teneur van de bijeenkomst, die door meer dan 200 ondernemers en betrokkenen werd bezocht. In de woorden van dagvoorzitter Teun Bokhoven van Duurzaamheidsplatform Gouda: “Het gaat niet om handhaven. Het gaat erom hoe we samen deze klus kunnen klaren.”

Regionale ondernemers aan de slag
Vepo Cheese (Bodegraven), Latexfalt (Koudekerk aan den Rijn) en HTC parking & security bv (Waddinxveen) zijn in elk geval al aan de slag gegaan. Zo zijn twee van de drie vestigingen van Vepo Cheese al volledig overgegaan op ledverlichting. Dat geldt voor alle ruimtes in deze panden: productie, expeditie en kantoor. Andere maatregelen bij Vepo Cheese zijn nieuwe compressoren voor de persluchtinstallatie (afname van stroom- en gasverbruik), dikkere isolatie(koel)wanden (tegelijk beter brandwerend!), een nieuwe vacuüminstallatie (produceert alleen nog vacuüm naar behoefte) en warmteterugwinning. De warmte die van de oliekoelers van de compressoren afkomt, wordt gebruikt voor vloerverwarming (o.a. in het kantoor) en warmwatervoorziening.

Besparing van € 88.000,- per jaar
Directeur Mark Verkleij: “De verschillende maatregelen samen leveren een besparing op van 815.000 kWh stroom en 9000 m3 gas. Een besparing van 545.000 kg CO2 én € 88.000,- per jaar!” Heeft de ODMH daarbij nog een rol gespeeld? “De ODMH komt jaarlijks langs op de locaties en geeft dan advies over energiebesparing. Daardoor zijn we ons bewuster geworden van ons energieverbruik. Wat leidde tot concrete acties!”

De komende tijd leest u meer inspirerende verhalen van regionale ondernemers. Hoe geven zij invulling aan de energiebesparingsplicht ‒ en welke kansen zien ze daarbij?

Waarom méér besparen?
Rest nog de vraag: Waarom zouden we in Nederland vooroplopen? De andere landen doen toch ook niks? “Mis”, aldus Nijpels. “Nederland loopt helemáál niet voorop. Integendeel: de uitstoot per inwoner ligt hier vér BOVEN het Europees gemiddelde (10,2 ton tegenover 6,9 ton). En onze reductievermindering ligt ver ONDER die van andere landen (8,2% versus 18%). Wat we nu doen is niet vooroplopen, maar inhalen. Want Nederland scoort hoog op allerhande internationale lijstjes, behalve als het gaat om duurzaamheid!” En het idee dat we te veel uitgeven aan duurzaamheid? Ook dat weerlegt Nijpels: “We geven in het kader van het Klimaatakkoord 2030 nog minder uit dan aan roken.”

Meer weten?
Duurzaamheidsplatform Gouda is partner van Project Informatieplicht Energiebesparing; een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW. Samen met zo’n 55 andere partners willen we ondernemers informeren over de nieuwe verplichting en ze ondersteunen bij de uitvoering ervan. Op de gezamenlijke website www.wattjemoetweten.nl leest u alles over de informatieplicht, voor wie die geldt (doe de check!) en hoe u eraan kunt voldoen. U vindt er ook een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat úw vraag er niet bij? U kunt ons altijd mailen: info@dpgouda.nl. Heeft u dringende vragen, belt u dan met RVO: 088-042 42 42.

Verslag minisymposium ‘Wet milieubeheer, de omgekeerde bewijslast’

1 juli 2019 wordt de Informatieplicht Energiebesparing van kracht. Tijdens ons minisymposium op 28 maart jl. werden de achtergronden en werking van deze nieuwe regelgeving uitgelegd. Ook hoorde u hoe en waar u ondersteuning kunt krijgen, en welke kansen de Wet milieubeheer biedt. Verder vertelden regionale ondernemers over hun ervaringen met de uitvoering van de energiebesparingsplicht.

Wilt u nog eens nalezen wat er verteld is, of kon u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn, dan kunt u hier de presentaties downloaden. Binnenkort vindt u hier ook een compleet verslag.

Van Nationaal Klimaatakkoord naar Goudse impact

Door Teun Bokhoven

Met de resultaten van de doorrekening van het Klimaatakkoord gaan we een laatste fase in die zeer waarschijnlijk binnenkort zal leiden tot een breed gedragen Klimaatakkoord. De extra duiding die het kabinet heeft gegeven rondom de inkomenseffecten en de verdeling van de lasten tussen bedrijven en burgers hebben lastige hobbels weggenomen.

Van de Haagse onderhandelingstafels gaat de uitvoering straks over naar vooral het lokale niveau; in ons geval dus naar Gouda en Midden-Holland. Dat geldt voor het geleidelijk aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, de groei van elektrisch vervoer en de bijdrage die het bedrijfsleven gaat leveren aan de CO2-reductiedoelen.

Hoewel de doorrekening nog geen 100% bevestiging geeft dat de doelen in 2030 zullen worden gehaald, lijken bijna alle doelen wel binnen de bandbreedte die is berekend.

Sturende en regisserende rol van de gemeente
Wat gaan we daarvan merken? Waarschijnlijk steeds meer ‒ en op allerlei niveaus. Aan gemeenten wordt op veel terreinen een sturende en regisserende rol toegekend. Dat geldt voor het nemen van de regie en het coördinerende beleid rond het aardgasvrij maken van wijken en bedrijventerreinen in de komende 30 jaar. Binnen een paar jaar moet dat een warmtetransitievisie opleveren die de contouren voor de komende decennia zal vastleggen. Daarnaast zal lokaal beleid ook invloed hebben op de ontwikkelingen van elektrisch vervoer, de uitrol van laadpunten, mogelijk nieuwe waterstof-tankstations en de ontwikkeling van de infrastructuur.

Impact voor het bedrijfsleven
Voor het bedrijfsleven zal de impact van het klimaatakkoord ook merkbaar zijn. Bedrijfsgebouwen zullen energiezuiniger moeten worden; daarvoor zullen normen worden geïntroduceerd en bedrijventerreinen worden aardgasloos. Voor de energie-intensieve bedrijven binnen Gouda is de verwachting dat ook daar CO2-beleid invloed zal hebben, maar ligt het meer voor de hand dat er maatwerkoplossingen worden ontwikkeld. Uitgangspunt in het Klimaatakkoord is dat er ook kansen zijn voor onze industrie en het bedrijfsleven. Een belangrijk instrument dat zal worden gebruikt is de Wet milieubeheer en de ‘omgekeerde bewijslast’ waarover DPG, samen met verschillende organisaties, op 28 maart al een minisymposium organiseert.

Er is de laatste tijd veel discussie geweest over de kosten. Opvallende conclusie van de doorrekening van de planbureaus is dat de kosten beduidend lager uitvallen dan eerder verwacht. In vergelijking met onze nationale begroting lijken die kosten beheersbaar en ook op te brengen. Wat betreft de werkgelegenheid valt de balans positief uit door per saldo een sterke groei van ‘groene’ nieuwe banen in het mkb, ook al verdwijnen er banen bij bijvoorbeeld de kolencentrales.

Samenvattend
Het Klimaatakkoord zal waarschijnlijk binnen de komende maanden worden afgesloten. Het wordt een geleidelijk transitieproces voor een langere periode, maar iedere burger en elk bedrijf zal er mee te maken krijgen. De uitvoering zal vooral lokaal plaatsvinden. Dat vraagt een regierol van de gemeenten op veel terreinen en betrokkenheid van veel lokale partijen. Voor het bedrijfsleven, vooral voor het mkb, is de verwachting dat het per saldo meer kansen zal bieden dan bedreigingen. DPG zal zich zeker inzetten om de lokale kansen te verzilveren!

Teun Bokhoven, voorzitter van DPG, is betrokken bij diverse ‘tafels’ aan het Klimaatakkoord.

Foto: Veer & Vorm