In Nederland stoppen we met het gebruik van aardgas. We stappen over op energiebronnen die niet opraken en die de aarde niet belasten.

Iedere gemeente in Nederland moet een plan maken voor het aardgasvrij maken van wijken en buurten, en de volgorde waarin dat gebeurt: de ‘Transitievisie Warmte’. Die visie wordt ontwikkeld samen met de maatschappelijke partners, bedrijven en inwoners. Eind dit jaar moet het plan klaar zijn.

De Transitievisie Warmte is dus niet hetzelfde als de Regionale Energie Strategie (RES), maar ze zijn wel aan elkaar verbonden. In de Transitievisie Warmte kijken we op lokaal niveau, binnen de lokale gemeentegrenzen, naar de alternatieven voor aardgas. In de RES kijken we op regionaal niveau naar locaties voor windmolens en zonnevelden in samenhang met regionale warmtebronnen.